Pastýř hledá ovce! Alexander Smellie
Ó, šťastný, šťastný otrok Alexander Smellie