Není Bůh nespravedlivý? Philip Yancey, Frederick Buechner