Není Bůh nespravedlivý? Philip Yancey, Frederick Buechner
Útěk před milostí Philip Yancey