Přehodnocení reformace Cameron Buettel, Jeremiah Johnson