O neomylnosti M. Skořepa
Evangelizační metodika M. Skořepa
Hradní vyhlídka M. Skořepa