Reformace č. 12

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Chvála teologické nevyhraněnosti

Jaroslav Kernal 

Zdravé učení je základem zdravého křesťanského života i církve. Co to však je zdravé učení?

 


O pádu III.

Jan Kalvín

Poslední část první kapitoly druhé knihy Kalvínových Institucí. Učení o pádu člověka, v němž se zabývá původním hříchem, rozsahem lidské zkaženosti, původem lidské hříšnosti a přirozeností pádu.


Ryzí zbožnost

Steven Cole

Jk 1,22-27 - pokračování výkladu Jakubova listu.

 


Je růst církve přirozený?

Štěpán Rucki

Nahrávka článku ze Zápasu o duši č. 115. 


Že pravé učení má být v církvi známé všem

Jan Amos Komenský

Že pravé učení má být v církvi známé všem.  

 


Pomysli na Krista

Vic Gill

Velikonoční báseň. 


Naděje pro všechny

Steven Cole

Jestli jste Pána Boha nikdy nezklamali, tato slova nejsou určena vám. Ale jestli jste mu někdy něco slíbili a neudělali; jestliže jste se rozhodli, že skoncujete se starým hříchem, ale opakovaně jste prohráli, jestliže vás provází vina za minulé hříchy, pak jsou tato slova určena právě vám. Dnes můžete od Boha přijmout opravdovou naději. 

  


Modlářství duše

David Clarson

Lakomý člověk je modloslužebník. Nejen lakomci, ale také nemorální lidé jsou modloslužebníci. Apoštol, který zde říká, že lakomství je modlářství, považuje za modloslužebníky i poživačné lidi, když mluví o těch, kdo si z vlastního břicha dělají boha.

 


Pastorální konference

Kroměříž 7.-8. června 2013

Letošní konference je na téma "Role Ducha svatého v životě křesťana". 

 


Konference biblckého poradenství

George Scipione 

Jak sloužit lidem s fyzickými a psychickými problémy? Jaký je vztah mezi duší/duchem a tělem? Můžeme účinně a biblicky sloužit dětem s mozkovými dysfunkcemi (ADHD)? Co je to schizofrenie?

 


Podpořte násPřináší vám Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte nás svým darem na účet: 2600196560/2010.

 
 

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY 

/emcolor: #ffffff;