Reformace č. 13

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Medúzové křesťanství

John Charles Ryle 

Zdravé učení je základem zdravého křesťanského života i církve. Co to však je zdravé učení?


Otroctví hříchu 1Jan Kalvín

Po ukončeném pojednání o pádu prvního člověka a zkaženosti lidského pokolení v předešlé kapitole, se objevuje nutná otázka, jsou-li synové Adamovi zbaveni veškeré svobody; pak pozůstává-li dosud částečka nějaké svobody, až kam moc její sahá. Této otázce věnují se čtyři následující kapitoly.


Proč je předpojatost špatná

Steven Cole

Jakub 2,1-7. inule jsme se zamýšleli nad tím, kde a jak můžeme hledat a nalézt Boží moudrost. Dnes začínáme druhou kapitolu a budeme se zabývat tím, proč je předpojatost, nadržování, náklonnost a oblíbenost některých skupin lidí, špatná.  


Kdo je v Kristu...Jaroslav Kernal

Co je to duchovní rozlišování? Souvisí nějak s naším spasením? Můžeme vědět, zda jsme v Kristu?


Potěšení od vzkříšeného Pána

Alois Adlof

Kázání jednoho z našich otců ve víře z Lk 24,17. Alois Adlof (1861-1927) byl významným kazatelem Svobodné reformované církve, později Jednoty českobratrské, dnes Církve bratrské. 


Opravdové kázáníJim Elliff

Kazatel káže to, co lidé chtějí slyšet, a dbá při tom, aby nikoho nepohoršil. Není přeci nutné, aby kazatelé pohoršovali. Měli by mít vykloktáno, pravidelně nanášet deodorant a jejich metody by měly být laskavé a ne neomalené. Máme žít pokud možno v pokoji se všemi lidmi. Jenže pravda pohoršuje.


Boží svébytnost

Arthur W. Clark

Poměrně málo z těch, kdo občas čtou Bibli, vědí o majestátu božského charakteru, který vyvolává úžas a vzbuzuje úctu. Povědomí, že je Bůh velký v moudrosti, úžasný v moci a stále plný milosrdenství, pokládají mnozí za jakousi obecnou znalost. Zamýšlet se však nad věcmi, které se blíží adekvátní představě o Jeho existence, přirozenosti a vlastnostech, jak jsou odhaleny v Písmu, je něco, čemu se v této zkažené době věnuje jen málo lidí. Bůh je ojedinělý ve Své vznešenosti.


Pastorální konferenceKroměříž 7.-8. června 2013

Letošní konference je na téma "Role Ducha svatého v životě křesťana". 


Konference biblckého poradenství

George Scipione 

Jak sloužit lidem s fyzickými a psychickými problémy? Jaký je vztah mezi duší/duchem a tělem? Můžeme účinně a biblicky sloužit dětem s mozkovými dysfunkcemi (ADHD)? Co je to schizofrenie?


Bible pod palbouRedakce

Jak se vypořádat s útoky na autoritu Božího slova. Konference se koná u příležitosti padesátého čísla časopisu Idea. Pořádá Křesťanské společenství o. s. při Slezské církvi evangelické a. v.


Podpořte násPřináší vám Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte nás svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY