Reformace č. 15

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Milostný dopis od Boha

Thomas Watson 

Studujte Písmo. Je to záznam Boží vůle. Buďte člověkem Písma, vskutku ‚biblickým‘ křesťanem. Pátrejte v Písmu jako po zlaté žíle. Tato požehaná kniha naplní vaši mysl poznáním a vaše srdce milostí!


Boží soudyJaroslav Kernal

Bůh stíhá naši zemi svým hněvem. Volá svůj lid, aby se odvrátil od hříchu a činil pokání. To je vždy cílem Božích soudů. Na jedné straně potrestání bezbožných a na straně druhé výzva k pokání těch, kdo svou naději vkládají v Boha. Od začátku tohoto roku stíhá naši zem jeden soud za druhým.


Otroctví hříchu III.

Jan Kalvín 

Pokračování druhé kapitoly druhé knihy Institucí, kde se autor zabývá tzv. svoubodnou vůlí člověka.   


Spásná víra
Steven Cole 

Jakub 2,14-19. Otázky týkající se spasení Boží milostí se staly počátkem reformačního hnutí, jehož učení rozděluje protestanty a katolíky dodnes. Způsob spasení rozděluje i evangelikály samotné na ty, kteří věří, že ke spáse je nutná víra v Krista, který se stává nejen našim Spasitelem, ale i Pánem každé oblasti života a ty, kdo jsou přesvědčeni, že spasení přichází pouze vírou.  


Příprava kázání

Snaha 1947 

Příručka pro misijní pracovníky. Tento spisek má posloužit všem začátečníkům při službě Slovem Božím. Obsahuje stručné pokyny zvláště pro mladé dělníky na vinici Páně.  


Smíření s Bohemwww.illbehonest.com 

Co může smýt mé hříchy? Nic! Nic, jen Kristova krev. Nic, jen Kristova krev. To je jediný způsob. Naše hříchy jsou připsány Kristu, připočítány na Jeho účet, a On za ně cele zaplatil. On skutečně nesl tvé a mé hříchy.  


Uctívání Trojice

Paul Mallard 

Nauka o Trojici je centrem biblického zjevení. Kdykoliv uvažujeme o Bohu, měli bychom začít naukou o Trojici. Náš Bůh je jedinečný a nesmí být nikdy zaměňován za něco, co vymyslel člověk. 


Český biblický institutČeský biblický institut

Pro rok 2013/2014 otevíráme dva studijní programy: Základní přehled Bible a Výklad a kázání Bible 1 


Konference biblckého poradenství

George Scipione 

Jak sloužit lidem s fyzickými a psychickými problémy? Jaký je vztah mezi duší/duchem a tělem? Můžeme účinně a biblicky sloužit dětem s mozkovými dysfunkcemi (ADHD)? Co je to schizofrenie?


Podpořte násPřináší vám Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte nás svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY 

/span