Reformace č. 27

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Základ křesťanství

J. C. Ryle

 

Prohlašujeme, že uvedených pět bodů jsou první, nejpřednější, nejdůležitější a hlavní věci v křesťanství. 


Bůh zná podle jména

Alois Adlof  

Umučení Páně seznamuje nás s celou řadou lidských povah. Mezi nimi jsou i žoldnéři, kterým byl přidělen úkol bdíti nad ukřižováním a nad celou popravu. 


Požehnané otroctvíJaroslav Kernal

Společně dnes otevřeme jeden malý a nenápadný list Nového zákona a velmi pomalu budeme tímto listem procházet. Jedná se o list Titovi a je to skutečně takový skoro až zanedbávaný text Písma. Co o něm víme? 


Od trpělivosti k vytrvalosti

Steven Cole 

Jakub poukazuje na trpělivost proroků, kteří se stali terčem posměchu a znevažování, když hovořili o tom, co jim Bůh přikázal. Lidstvo své proroky nebralo nikdy vážně. Často zažili mnoho ústrků, zloby a dokonce jim šlo i o život. Podívejme se, jak se má věřící zachovat, když se setká s utrpením pro Boží slovo. 


 

Co je to nezávislý místní sbor
Jaroslav Kernal 

Alex Montoya mluvil na Pastorální konferenci 2014 v Kroměříži o zakládání sborů. Jeho pohled na to, co znamená nezávislý místní sbor byl velmi inspirativní a zde je s pomocí Písma trochu rozpracován.


Sola scriptura a charismatici

Steven Lawson 

Přepis kázání Steva Lawsona z konference Cizí oheň, v němž odpovídá na otázky spojené s charismatickým hnuitím slovy anglických puritánů 17. století a v kontextu reformačního principu Sola scriptura, tedy "jedině Písmo".


Týraní pastoři 2

Todd Pruitt 

Když jste pastor a vaši kritici vám šlapou na paty a plánují váš pád, samota je zkrušující. Pouhé vědomí, že existuje kategorie „týraných vedoucích“, mi dala pocit, že někam patřím. 


Vzhůru k nebesům 4

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem. 


 

František a reformaceLeonardo De Chirico

Jaký je pohled papeže Františka na reformaci a na církve, které na reformaci navazují? Je skutečně tak vstřícný a přátelský, jak vypadá? 


Český biblický institut

ČBI Kroměříž

Pozvánka ke dvěma studijném programům - Základní přehled Bible a Výklad a kázání Bible 1. 


Deník Davida Breinarda

Deník Davida Brainerda

Brainerdovy zápisky nám odhalují příběh o působení Boží moci a milosti skrze mladého kazatele Davida Brainerda, který navzdory tělesné slabosti, stále se zhoršující smrtelné nemoci i téměř neúnosným životním podmínkám přinesl za vypětí všech sil evangelium severoamerickým indiánům. 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY