Reformace č. 37

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

„Nezkušený jím zmoudří.“ (Ž 18,8)

Apoštol Pavel v epištole Efezským 1,8 líčí obrácení a celé dílo v nás vykonané tím, že člověk byl učiněn moudrým. V Písmě, jak se s tím obvykle setkáváme, je to vyjádřeno slovy „obrácení duše“ a „proměna prostých v moudré“. Počátek obrácení a ponenáhlý vzrůst milosti je vyjádřen tím, že moudrost vstupuje do srdce člověka. „Vstupuje-li moudrost v srdce tvé“ a pokračuje stále ve svém díle (netoliko v hlavě, protože tak by mohl člověk mít to vše a přece být nakonec bláznem), ale vstoupí-li do srdce a připoutá-li k sobě veškerou lásku a je-li „moudrost příjemná tvé duši“, pak jsi skutečně obrácen. Teprve tehdy, když Bůh otevře tvé srdce a naplní je moudrostí, vejde do něho a učiní tě moudrým.

Thomas Goodwin (1600-1680)


 

e-kniha


Odpověď Jana Husa na ekuménu

Jan Hus

20. června 2015 proběhla na základě iniciativy arcibiskupa římskokatolické církve Dominika Duky a předsedy Ekumenické rady církví (a předsedy Církve bratrské) Daniela Fajfra bohoslužba smíření. Bohoslužba proběhla v kostele Panny Marie před Týnem v Praze na Staroměstském náměstí. Co by na to řekl Jan Hus? V jeho kázání nalezneme dostatečnou odpověď.


Skutečně rozděluje osoba Jana Husa?

Pavel Borovanský 

S velikou bolestí a zármutkem v srdci, s obavami a napětím sleduji již mnoho let směřování protestantských, k reformaci se hlásících církví. Zvláště pak velké části evangelikálního křesťanstva v naší drahé zemi. Obavy hlavně o společenství evangelikální, ty které sami sebe za evangelikální považují, pramení ze samotné definice evangelikalismu. 


Milující starší 3Jaroslav Kernal

Starší je muž, který vede svojí rodinu. Není pasivní, není lhostejný. Rodina hraje skutečně důležitou roli v životě staršího, v životě každého křesťana. 


Proč je dobře, že Ježíš zemřel

Steven Cole 

Přestože spousta lidí s trestem smrti nesouhlasí, v případě, že zemře člověk notoricky zlý, jako třeba terorista nebo masový vrah, by většina z nás řekla: „To je dobře, že umřel.“ Byl koneckonců odpovědný za smrt mnoha nevinných lidí. Trest smrti slouží spravedlnosti a ty, které by mohlo napadnout spáchat podobný zločin, navíc varuje, že by za něj byli popraveni. 


Vyjasnění hodnot 2Paul Tripp 

 

Kniha Zjevení nás dokáže zmást a možná i vystrašit. Mnozí by u svého ranního šálku kávy dali přednost jednoduchému Žalmu či Přísloví před eschatologickými čísly, symboly a tvory, které vystupují na posledních stránkách Písma.  


Král začíná svou službu bojem s ďáblem

Charles Haddon Spurgeon 

Sotva byl pomazán, již je přepaden. On nevyhledával pokušení. Byl vyveden Duchem. Doba byla zvolena hned poté, kdy bylo potvrzeno jeho synovství. Jak podivuhodné se nám musí zdát, že mohl být napaden právě teď a kvůli tomu. (Ukázka z připravovaného komentáře Ch. Spurgeona k Matoušovu evangeliu)


Reformační hermeneutika

Nathan Pitchford 

Je obecně známo, že formálním principem reformace nebylo nic jiného než sola scriptura. Reformační zarytá oddanost ostatním velikým ‚Solas‘ byla důsledkem touhy nechat se vést jen Písmem. Exegeze a výklad Bible byly jedním ze skvělých prostředků, kterými byla vedena válka proti římské porušenosti, což je téměř to samé jako prohlásit, že bitva byla v základu hermeneutickým zápasem.   


Vzhůru k nebesům 14

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY