Reformace č. 45

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Hospodina stále před oči si stavím… (Ž 16,8)

Myslíme-li často na Boha, naše srdce se po Něm roztouží. Izajáš ve 26. kapitole ve verši osm praví: „… naše duše touží po tvém jménu, chce si připomínat tebe.“ A v devátém verši říká: „Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá.“ Láska nutí naši duši k úvahám a úvahy k modlitbě. Úvaha je modlitba ve zlaté minci a modlitba je ruda, jež se brzy roztaví a změní se ve svaté přání. Jako z těžkého mraku se brzy spustí oběť, jako mince brzy se změní, přijde-li do styku s ohněm, tak i duše, která se zabývá úvahami, nejsnáze se modlí. 

William Gurnall (1616-1679) 


Dokonalý Beránek

Pavel Borovanský

Je jen jeden Beránek, který je toho schopen: Kristus Ježíš! Dokonalý, bez vady a poskvrny. Muž dokonalé lásky, který miloval Otce i nás a proto naplnil Otcovu vůli do krajnosti! 


Bůh tak miloval...

Arthur W. Pink 

Ale Kristův kříž je víc než jen projev Boží spravedlnosti; je zde také projevení Jeho podivuhodné lásky. Verš 16 vysvětluje verš 14, jak naznačuje jeho první slovo. Verš 16 nás uvádí zpátky k základu všeho. Veliká Oběť byla poskytnuta Láskou. Kristus byl darem Boží lásky. 


Schopný pastýřJaroslav Kernal

List Titovi je zhutnělá, koncentrovaná teologie, která se projevuje v praxi církve i jednotlivců. A verš, který je před námi, je přesně takový.  Kromě toho tento verš odpovídá na problémy, s nimiž se potýká současná křesťanská církev – a to nejenom u nás, ale i všude jinde ve světě.  


Trůn milosti

Steven Cole 

Živý modlitební život je pro to, abychom ve zkouškách obstáli, nezbytný. Neschopnost přestát zkoušky je typická pro semeno na skalnaté půdě. Podle Ježíše toto semeno představuje ty, kdo „slyší slovo a hned je s radostí přijímají. Nemají však v sobě kořen a jsou nestálí; když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají“ (Mk 4,17). Vytrvalost je jednou ze známek pravé spásné víry (Žd 3,6). 


BrexitPaul Garner 

Jsem nadšený Evropan. Evropa dala světu úžasné umění, literaturu, architekturu a hudbu. Právě zde se zrodila reformace a vědecká revoluce.


... z veliké lásky, jíž si nás zamilovalJaroslav Kernal 

Co to znamená, když Pavel napsal, že si nás Bůh ze své velké lásky zamiloval? Chci, abychom dnes porozuměli tomu, co to znamená, že si nás Bůh v Kristu zamiloval, miluje nás a navěky nás bude milovat. 


Přehodnocení reformaceCameron Buettel a Jeremiah Johnson 

Ekumenismus není samozřejmě ničím novým. Satan pořád pracuje tak, aby smíchal pravdu s omylem, a nadšený společný boj evangelikálů a katolíků je jen jedním z příkladů. Ale z nějakého důvodu obliba této absurdní doktrinální směsice v posledních dvou desetiletích roste.


Vzhůru k nebesům 21

Elizabeth Prentissová 

Z deníku mladé křesťanky (na pokračování).


Křesťan a rozlišování

Biblická konference 2016 


Boží záměr pro sexualituKonference biblického poradenství 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY