Reformace č. 46

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Boží láska přemáhá všechny obtíže

Jaké těžkosti Boží láska překonává! Bůh musel překonat své vlastní srdce! Myslíte si, že to pro Něho nic nebylo, poslat svého Syna na smrt? … Když nás přišel povolat, nemusela snad Jeho láska překonat žádné těžkosti? Byli jsme mrtví v přestoupeních a hříších, přesto nás však z veliké lásky, kterou nás miloval, obnovil v hrobě naší zkaženosti: ‚Pane, již zapáchá…‘ – i tehdy Bůh přišel a přemohl nás. Jak smutně Boha provokujeme i po našem povolání! Taková pokušení, že kdyby to bylo možné, vyvolení by byli svedeni. Tak je to se všemi křesťany. Žádný spravedlivý člověk, ale jen ‚stěží zachráněný‘ (1 Pt 4,18), ale přesto je zachráněn, protože Boží láska je nezdolná – přemáhá všechny obtíže. 

Thomas Goodwin (1600-1679) 


Koruna neuvadlá mučedníků českých

Jan Rosacius

21. června 1621 v ranních hodinách začala na Saroměstském náměstí poprava 27 zbožných Čechů, kteří bojovali za svou víru a za svobody, které jim byly přislíbené. Utrakvistický kněz, který je doprovázel na popraviště zachytil jejich poslední hodiny života.  


Kristova plnost

Arthur W. Pink 

Sluší se, abychom se zamysleli nad dokonalostmi Krista Prostředníka, protože „světlo Boží slávy“ lze spatřovat „ve tváři Kristově“ (2K 4,6). Nejúplnější zjevení toho, že Bůh je a kým je, je ukázáno v osobě Krista. 


Těm je třeba zavřít ústa!Jaroslav Kernal

Ustanovení starší církve se musí vyrovnávat s odpůrci a se všemi, kteří se nechtějí podřizovat a vedou prázdné řeči. Příkaz Božího slova je v tomto ohledu jasný: "Těm je třeba zavřít ústa!" 


Kněz, jakého jsme potřebovali

Steven Cole 

Křesťanský růst vyžaduje přesnější chápání toho, kým je Bůh a kým jste vy, což vás vede v zoufalství ke kříži Ježíše Krista. To proto se Pavel chlubí křížem (Ga 6,14): vnímá Boha jako toho, jenž sídli v nepřístupném světle, sebe jako největšího z hříšníků a kříž jako místo, kde došel slitování (1Tm 6,16; 1,14-16). 


Bůh Abrahamův, Izákův a JákobůvJaroslav Kernal 

Bůh, s nímž se Jákob setkává, je Bůh, který je vyvýšený nade všechno, dále je to Bůh živých, jak to říká Pán Ježíš Kristus, když používá frázi, která je v našem textu a nakonec uvidíme, že Bůh je Bohem žehnajícím.


Manželé - duchovní vedoucí rodinMelissa Edgington 

Já vím. Vidíš, kým by tvůj manžel MOHL být. Kdyby se jen víc modlil. Kdyby jen vedl rodinu k chození do sboru. Kdyby jen denně četl Bibli. Kdyby jen byl duchovním vůdcem, kterého tvoje rodina, jak víš, tak potřebuje. 


Bitzer byl bankéřJohn Piper 

Jmenoval se Heinrich Bitzer. Byl bankéř.Bankéř! Bratři, musí nás ohledně naší zodpovědnosti pastýřů napomínat ovce? Zjevně ano. Protože my se navzájem nenapomínáme ani nepovzbuzujeme, abychom se zdokonalovali v řečtině a hebrejštině. A většina seminářů, evangelikálních stejně jako liberálních, dává svými důrazy ve studijních plánech jasně najevo, že studium řečtiny a hebrejštiny může sice mít hodnotu pro několik málo lidí, ale co se týče pastorské služby je volitelné.

 


Vzhůru k nebesům 22

Elizabeth Prentissová 

Z deníku mladé křesťanky (na pokračování).


Boží záměr pro sexualituKonference biblického poradenství 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY