Reformace č. 47

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Bůh projevuje svou lásku

Bůh si zvolil úžasný způsob, jak projevit svou lásku. Aby ukázal svou moc, stvoří svět. Aby ukázal svou moudrost, zformuje ji do takové podoby, která odhalí její nezměrnost. Aby ukázal vznešenost a slávu svého jména, stvoří nebe a postaví do něj anděly a archanděly, knížata a mocnosti. Aby ukázal svou lásku, co neudělá? Bůh zvolil skvělý a úžasný způsob v tom, že ji projevil v Kristu – Jeho osobě, Jeho krvi, Jeho smrti, Jeho spravedlnosti. 

Ralph Erskine (1685-1752) 


Král učí své služebníky

Charles Spurgeon

Komentář k Matoušovu evangeliu - kapitola 7., verše 13-23.  


Boží ojedinělost

Arthur W. Pink 

Jen hrstka lidí je zvyklá zamýšlet se nad Božími osobními dokonalými vlastnostmi. Poměrně málo z těch, kdo občas čtou Bibli, vědí o majestátu božského charakteru, který vyvolává úžas a vzbuzuje úctu. Zamýšlet se nad věcmi, které se blíží adekvátní představě o Jeho existence, přirozenosti a vlastnostech, jak jsou odhaleny v Písmu, je něco, čemu se v této zkažené době věnuje jen málo lidí. 


Znaky falešného křesťana I.Jaroslav Kernal

Ustanovení starší církve se musí vyrovnávat s odpůrci a rozpoznávat, kdo je "jenom" svedený křesťan a kdo je skutečný odpůrce Boží.  


Buďte dospělí

Steven Cole

Dovedete si představit, jak by nás šokovalo a znepokojilo, kdybychom zjistili, že jedno z dětí nepovyrostlo nahoru, ale dolů! Okamžitě bychom se objednali k doktorovi, aby zjistil, co se děje. Růst je normální a potěšující. Zmenšení by bylo divné a alarmující. 


Znaky živé církveJaroslav Kernal 

Církev jsou lidé, nikoliv budovy nebo organizace, ale jednotlivci, kteří tvoří svatý národ a kteří jsou jedinečným Božím vlastnictvím. Je to lid, který patří Bohu. Církev jsou jednotlivci, kteří nepatří sami sobě, ale mají vlastníka a podle toho vypadá jejich život. A tito jednotlivci jsou povoláni k tomu, aby hlásali velikost svého Boha a Vykupitele. 


Proč máme uctívat BohaPeter Smith 

Každý člověk něco uctívá. My všichni jsme se narodili k tomu, abychom uctívali. Je to pro nás lidi úplně přirozené protože Bůh nás takto stvořil. Dá se říct, že ti, kteří neuctívají pana Boha, musí uctívat něco jiného. Takže otázka není, zda něco uctíváme, ale co uctíváme? 


Jak svědčit muslimům

U nás žije stále více muslimů. Jako křesťané máme výsadu, svědčit jim ve své vlasti o Kristu. Jak to můžeme dělat prakticky? Následující podněty mají na mysli setkání s muslimy, jejichž myšlení určuje korán.


 

Vzhůru k nebesům 23

Elizabeth Prentissová 

Z deníku mladé křesťanky (na pokračování).


 

Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY