Reformace č. 48

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Všemohoucí Bůh

 

Bůh se nikdy nesníží ke lži. Už jen taková myšlenka je urážející. Proč by měl lhát? Je snad něco, co by ho opravňovalo zrušit své slovo? Vždyť by to odporovalo jeho charakteru! Jak by mohl být Bohem a nebýt spravedlivý a pravdivý? Proto nemůže porušit svá zaslíbení nevěrností. Všemohoucí Bůh nikdy neslibuje nic, co by nesplnil. My máme často v úmyslu dodržet své slovo, ale stačí nějaké okolnosti, a náš slib je poražen, protože už nejsme schopni ho splnit. Ale u všemohoucího Boha se s ničím takovým nikdy nemůžeme setkat, neboť jeho možnosti jsou bez hranic. U něho je možné všechno (Mt 19,26). 

Charles Haddon Spurgeon 


Skoro-křesťan

Matthew Mead

Z knihy Objevení skoro-křesťana aneb Vyzkoušení falešného vyznavače.  


Kristova záře

Arthur W. Pink 

I když si jednotlivec sám není vědom slávy, která se skrze něho projevuje, ostatní ji rozpoznávají. Tak tomu bylo, když dva Kristovi apoštolové stáli před židovskou radou: „Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem“ (Sk 4,13). Nedokážeme zůstat příliš dlouho ve společnosti Toho Svatého, aniž by to na nás nezanechalo Jeho otisk. 


Znaky falešného křesťana II.Jaroslav Kernal

Ustanovení starší církve se musí vyrovnávat s odpůrci a rozpoznávat, kdo je "jenom" svedený křesťan a kdo je skutečný odpůrce Boží.  


Když už nelze činit pokání (Žd 6,4-8)

Steven Cole

Dostali jsme se k veršům, které lze prohlásit za nejobtížněji vyložitelný oddíl Nového zákona. Všechny přístupy, včetně toho mého, totiž mají své problémy. Takže si člověk musí vybrat, se kterým balíkem problémů dokáže žít. Chcete-li se hlásit k jinému názoru, než je ten můj, přeju vám hodně štěstí! 


Znaky živé církve II.Jaroslav Kernal 

Církev jsou lidé, nikoliv budovy nebo organizace, ale jednotlivci, kteří tvoří svatý národ a kteří jsou jedinečným Božím vlastnictvím. Je to lid, který patří Bohu. Církev jsou jednotlivci, kteří nepatří sami sobě, ale mají vlastníka a podle toho vypadá jejich život. A tito jednotlivci jsou povoláni k tomu, aby hlásali velikost svého Boha a Vykupitele. 


Osobní uctívání BohaPeter Smith 

Nejzásadnější charakteristika člověka je to, co uctívá. To, co uctíváme, ukazuje, kde budeme trávit celou věčnost. V skutečnosti, být křesťanem znamená, uctívat Boha, nejen zde na světě, ale v nebi na věky! Ve skutečnosti, člověk nemůže uctívat Boha v nebi, když ho neuctívá během svého pozemského života. 


Jednoduchost v kázání

John Charles Ryle

Nesnažím se předstírat, že se budu zabývat obsahem a účelem kázání. Záměrně ponechávám stranou aspekty kázání, jako je vážnost, aplikace, živost, přívětivost a podobné faktory a také se nebudu věnovat porovnávání výhod a nevýhod kázání s písemnou přípravou a bez ní. Budu se snažit, abych se držel pouze jednoho aspektu, který má mnohem menší uznání, než si zaslouží. Tímto aspektem je jednoduchost jazyka a struktury textu kázání.


Vzhůru k nebesům 24

Elizabeth Prentissová 

Z deníku mladé křesťanky (na pokračování).


 

Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY