Reformace č. 62

Únor 2019 | Ročník 7 | Číslo 62

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


PDF * * * ekniha * * * HTML


Boží láska 

Na samotném počátku, když ještě tento ohromný vesmír spočíval v Boží mysli jako nenarozené lesy pod čepičkou žaludu, dávno předtím, než se zvuk rozezněl pustinou, než hory vystoupily vzhůru, dlouho předtím, než světlo zaplavilo oblohu, Bůh miloval své vyvolené. Předtím, než zde bylo jakékoliv stvoření, dříve než nebe proťala křídla andělů, když ještě neexistoval prostor, když nebylo nic než Bůh sám – dokonce i tehdy, v hluboké tichosti a hloubce ojedinělého Boha se jeho láska vztahovala k jeho vyvoleným. Jejich jména byla vepsána do jeho srdce a stali se drahými jeho duši.

Charles Haddon Spurgeon 


Osm znaků falešného učení

J. Ch. Ryle

Tyto trendy vedou k tomu, že útoky falešného učení budou mnohem nebezpečnější a bude stále důležitější říkat otevřeně: „Nenechte se unášet závanem kdejakého učení!“


Kristovo vykoupení

Arthur W. Pink

Náš spravedlivý Vykupitel – zní snad takový titul čtenáři podivně? Je toto přídavné jméno neobvyklé v takovémto spojení? Veliké většině z nás pravděpodobně znějí daleko domáčtěji takové výrazy jako „náš milovaný Vykupitel“ a „náš laskavý Vykupitel“ nebo dokonce „náš mocný Vykupitel.“


Duchovní zralost mladších mužů

Jaroslav Kernal

Pavel přikázal Titovi, aby jednal jinak než mnozí mluvkové na Krétě, kteří sice měli mnoho řečí, ale žili tak, že se nelíbili Bohu – dokonce je o nich napsáno, že jsou Bohu odporní (Tt 1,16) a o jiných, že je třeba jim zavřít ústa (Tt 1,10). Na rozdíl od nich má Titus učit to, co odpovídá zdravému učení (Tt 2,1), což se naprosto zjevně projeví na jednání různých skupin lidí v církvi.


Vytrvalá víra

Steven Cole

Náš dnešní text nás vyzývá, abychom si v období pronásledování zachovali vytrvalou víru. To je téma, o kterém se těžko mluví, protože asi nikdo z nás nikdy nezažil nic, co by se dalo oprávněně nazývat „pronásledováním“ pro víru.


Smrt Sáry

Jaroslav Kernal

Dnes před námi není nějaké složité místo Božího slova, jemuž bychom nerozuměli – je to skoro naopak. Je to místo velmi prosté a jasné. Mnohem těžší ale je porozumět tomu, proč toto místo v Písmu máme, co nám Pán skrze to chce říct, jak to promlouvá právě do mého vlastního života.


Osm výhod výkladového kázání

Paul Tautges

Více než dvacet pět let je mým hlavním povoláním služba evangelia, a výkladové kázání je podstatnou součástí této služby. To znamená, že neustále přijímám požehnání i výzvy plynoucí ze čtení knih, které pomáhají lidem, jako jsem já.


Nahrávky kázání ze Zimní konference 2019

Co je to milost | Marcus Denny

Proč potřebujeme milost | Pavel Steiger

Zákon & milost | Jaroslav Kernal

Vyvolení z milosti | Aleš Novotný

Praktické důsledky milosti | Daniel Adamovský

Otázky a odpovědi


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo SK1083300000002600196560.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY