Reformace č. 63

Červenec 2019 | Ročník 7 | Číslo 63

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


PDF * * * ekniha * * * HTML


Boží zjevení 

Je lepší mít dvě světla než jedno. Světlo stvoření je zářivé světlo. Boha je možné vidět ve hvězdách. Jeho jméno je napsáno pozlaceným písmem na obočí noci. Můžete odhalovat jeho slávu ve vlnách oceánu nebo ve stromech v lese, ale je lepší číst dvě knihy než jen jednu. Ve Svatých Písmech najdete ještě jasnější zjevení, protože Bůh napsal tuto knihu o sobě, a pokud máte Ducha svatého, dává vám klíč k jejímu porozumění. Ó, milovaní, děkujme Bohu za tuto Bibli. Kéž ji milujeme a kéž je nám vzácnější než „množství ryzího zlata“ (Ž 19,11).

Charles Haddon Spurgeon 


Kopí, které probodlo Krista

Thomas Brooks

Kdo se bojí hříchu kvůli peklu, nebojí se hříchu, ale ohně! Opravdu nenávidí hřích ten, kdo ho nenávidí jako peklo samotné!


Boží věrnost

Arthur W. Pink

Kolikerými způsoby už jsme se zpronevěřili Kristu, světlu a výsadám, které nám Bůh svěřil! Jak je proto osvěžující a jak požehnané pozdvihnout oči nad toto dějiště plné trosek a spatřit Toho, kdo je věrný, věrný ve všem, věrný v každé době.


Kázeň mladšího muže

Jaroslav Kernal

Myslím, že není překvapující, že první věc, která se týká mladších mužů, je napomenutí. Tím nechci říct, že mladší ženy a dívky nepotřebují napomenutí, ale když se podíváte do našeho textu, uvidíte, že mladší ženy mají být vyučované a vedené, ale mladší muži mají být napomínáni.


Vírou

Steven Cole

Pro blízké osobní vztahy je nepostradatelná důvěra. Pokud někomu nedůvěřujete, nepřipustíte, abyste se vy a on k sobě dostali skutečně blízko. Neřeknete mu o sobě nic důvěrnějšího, protože se budete bát, že to použije způsobem, který vás poškodí. Nebudete brát na vědomí to, co vám o sobě říká on, protože si řeknete: „Já mu prostě nevěřím.“


Žena pro Izáka

Jaroslav Kernal

Oddací list vám zaručí, že manželství bude dobře fungovat asi tolik, jako vám rybářský lístek nebo lovecké povolení zajistí úlovek. Obojí vám pouze dává zákonnou možnost, pokusit se o to.


Charles G. Finney: Heretik nebo Boží muž?

Richard P. Belcher

Jsem přesvědčen, že Finney, podobně jako někteří Galatští, zastával teologii, která se posunula od Kristovy milosti k jinému evangeliu, které již není evangeliem, a podle toho s ním také musíme zacházet. Ať to každý čtenář posoudí sám. V tomto článku se budu snažit odhalit Finneyovo uvažování, jak je nám předkládáno v jeho nesnadno stravitelném teologickém díle (existuje několik vydání jeho teologických knih, s dodatky u těch pozdějších).Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo SK1083300000002600196560.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY