Reformace č. 71

Červenec 2020 | Ročník 8 | Číslo 71

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML


Dělat radost Pánu 

Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. (Př 16,7)

Potřebuji vědět, že svou cestou dělám radost Pánu. I potom budu mít nepřátele, ale nejspíš to bude právě proto, že snažím dělat to, co je správné. Ale pohleďte, jaké je to zaslíbení! Pán obrátí hněv lidí ke své chvále a upokojí je, aby mě neznepokojovali. Modlím se za to, abych až jednoho dne potkám smrt, které je nazvaná „posledním nepřítelem“ (1K 15,26), měl pokoj. Proto mě nechte dělat všechno pro to, abych ve všech věcech potěšil Pána.

Charles Haddon Spurgeon 


Zvyk modlit se je znakem opravdového křesťana

John Charles Ryle

Žijeme v době, kdy se obrovské množství lidí hlásí k náboženství. Máme více míst veřejných bohoslužeb než kdy dřív. Zúčastňuje se jich víc lidí než kdy dřív. Přesto navzdory veškerému tomuto veřejnému vyznávání věřím, že dochází k obrovskému zanedbávání soukromé modlitby.


Boží milost

Arthur W. Pink

Nikde ve Starém ani v Novém zákoně není Boží milost zmíněna ve spojení s lidstvem obecně, a s nižšími řády stvoření už vůbec ne. Liší se od „milosrdenství“, protože Boží milosrdenství se týká „všeho, co učinil“ (Ž 145,9). Milost je samostatný zdroj, ze kterého plyne Boží dobrá vůle, láska a spasení k Jeho vybranému lidu.


Zjevení milosti (Tt 2,11)

Jaroslav Kernal

Boží milost se ukázala, nebo také zjevila. Myslím, že slovo „zjevení“ je vhodnější k popisu toho, co se stalo. Křesťanství je zjeveným náboženstvím. K Bohu nelze přijít jinak, než že se Bůh dá člověku poznat, že se člověku zjeví.


Jak se rozhoduje víra (Žd 11,23-26)

Steven Cole

Náš text mluví o dvou správných rozhodnutích, která měla významný dopad na světové dějiny. Obě volby nás učí, že když se vírou rozhodneme uposlechnout Boha, přináší to s sebou sice dočasné utrpení, ale také věčná požehnání.


Jákobova mzda (Gn 30,25-43)

Jaroslav Kernal

Dělat jednu věc dobře podle Božího slova je stokrát lepší než dělat deset věcí polovičatě nebo podle svého. Kvantita nikdy nemůže nahradit kvalitu. A v duchovních věcech to platí mnohem víc, a to i přes to, že se to mnohem víc zanedbává.


O neomylnosti Bible

Martyn Lloyd-Jones

Náš věroučný základ uvádí: ‚Věříme, že Písmo svaté, jak bylo původně předáno, je inspirované Bohem a naprosto důvěryhodné, a jde o svrchovanou autoritu ve všech záležitostech víry i chování.‘ Toto vyjádření dnes již nestačí; musíme je rozvinout. Jsou lidé, kteří tvrdí, že se k této pravdě hlásí, přitom však některými svými výroky vyvolávají vážné pochybnosti, zda ji skutečně přijímají.


 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo SK1083300000002600196560.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY