Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 126

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový Zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Zápas o duši ve formátu: PDFZOD126 * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Co v tomto čísle naleznete?

V podzimním čísle, které vám s omluvou přinášíme s měsíčním zpožděním (jak je vysvětleno v úvodníku s názvem Změny), trochu navazujeme na letní číslo, ve kterém jsme se zabývali utrpením v životě křesťana. Zařadili jsme sem ukázku z knihy Vzhůru k nebesům - deník mladé křesťanky. Jedná se o knihu, kterou po kapitolách publikujeme na stránkách Reformace.cz. Knihu před sto lety přeložil Alois Adlof a my jsme vybrali oddíl, kde se autorka deníku, mladá maminka, vyrovnává se svou vlastní smrtí. Díky vážné nemoci se ocitla na prahu smrti a do svého deníku zapsala, s čím vším se musela potýkat. 

V článku Štěpána Ruckého se dostáváme k tématu duchovního boje, zatímco článek Julie Petrecké nás seznámí s počátky křesťanské církve na Korejském poloostrově. 

Z oblasti teologie je kázání z Efezským 1,7, které se zabývá vykoupením. Vykoupení je jedním z ústředních křesťanských pojmů a měli bychom dobře rozumět, co to znamená. V článku se podíváme na některé příklady ze Starého zákona, a na to, jak vykoupení rozumí apoštol Pavel v Efezským 1,7.  

K událostem z našich národních dějin se vztahuje kázání autora Broučků, reformovaného faráře Jana Karafiáta, které otiskujeme ze sbírky jeho kázání, která byla vydaná bezmála před sto lety. 

Současné otázky, které vyvolává migrační krize (nebo chcete-li invaze) v Evropě, se snačí odpovědět článek Kdo jsou nepřátelé islámu. Článek je krátkou kapitolkou z knihy, kterou připravujeme k publikaci.  

Součástí tohoto čísla Zápasu o duši je také pozvánka na Zimní konferenci 2016. Budeme rádi, když ji z tištěného časopisu vyjmete, nakopírujete a rozdáte lidem ve sboru, který navštěvujete, nebo svým přátelům a známým. K tématu konference se vztahuje také článek Potěšení v Trojici od Michaela Reevese, jehož knihu se stejným názvem jako je název článku představíme na Zimní konferenci. 

 

Změny (Jaroslav Kernal)

Důkaz pro bezbožné (Jeremiah Burroughs)

*** 

V Něm máme vykoupení (Jaroslav Kernal)

Strach ze smrti (Elizabeth Prentissová)

Ježíž - král Pravdy (Steven Cole) 

Potěšení v Trojici (Michael Reeves)

*** 

Kdo jsou nepřátelé islámu (Abd Al-Mashih)

Kterak se zvednout (Jan Karafiát)

Duchovní boj (Štěpán Rucki)

*** 

Cesta Božího slova do Koreje (Julie Petrecká)

Dopis z vězení (Roman D.)

*** 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Zimní konference


Komentář ke Starému zákonu


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)