Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 129

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový Zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Zápas o duši ve formátu: PDFZOD129 * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Co v tomto čísle naleznete?

Letní číslo Zápasu o duši přináší trochu duchovní námahy do dnů letních dovolených a fyzického odpočinku. Jak napovídá obrázek na titulní stránce zabýváme se v něm tématem Boží svrchovanosti - Bohem, který jako hrnčíř vytváří nádoby: jedny ke vznešeným účelům a druhé ke všedním, jedny vyvoluje ke spasení a druhé ponechává v zavržení kvůli jejich hříchům. Uvádíme toto číslo krátkým zamyšlením Johna Dicka Hlína v rukou hrnčíře. Na tento krátký článek navazuje výklad stěžejních veršů Písma, které se zabývají naším spasením - Magna charta spasení (Ef 2,8-10). Článek předsedy italské evangelikální aliance, Leonarda De Chirico, Co se stalo z ospravedlněním skrze víru těsně navazuje na učení o spasení z milosti a je následován studií, ve které se Jan Prorok zamýšlí nad tím, kam vede učení arminianismu a zda můžeme toto učení vtěsnat do mezí evangelikální (biblické) ortodoxie (článek se jmenuje Není jiné evangelium!). 

Umrtvování hříchu je článek z pera anglického kazatele popraveného za údajnou vlastizradu. Dopisem jeho manželky, který mu poslala na popraviště a v němž ho povzbuzuje, aby vytrval ve víře a spoléhal na Krista začíná série článků o manželství a vztazích (Opravdoví muži milují silné ženy a Jak překonat závislost na pornografii).  

Pavel Steiger objevil ve svém počítači starší korespondenci s jedním ze svých přátel, ve které vysvětluje, co to znamená být svatý, kdo je svatý nebo co je svaté (Kdo je svatý? Odpověď Oldovi.). 

Do tohoto čísla jsme zařadili také několik článků, které se týkají problematiky stvoření a evoluce. Na čem staví evoluce a jaká jsou její východiska je tématem přednášky Štěpána Ruckého - závěr této přednášky přinášíme jako samostatný článek (Blázen říká v srdci svém: Bůh tu není!). O vztahu evoluce a přístupu ke knize Genesis je článek Ricka Phillipse (Je evoluce biblicky přijatelná? Problém Genesis 1) a celé je to zavrženo letmým přehledem toho, jak se na první kapitoly knihy Genesis dívali další lidští autoři Písma a sám Pán Ježíš (Historicita prvních kapitol knihy Genesis). 

V závěru časopisu jsou tři krátké články ze života církve, které se týkají výkladového kázání (Kázání s autoritou), pastorů (Pastoři a jejich kritici) a postojů evangelikálních křesťanů (Evangelikál jedná). Kromě toho jsme připravili nový evangelizační leták Co je to pravda?, jehož obsah najdete na předposlední stránce časopisu. Jedná se o drobný leták vhodný k rozdávání. Leták je k dispozici v redakci Zápasu o duši a v Poutníkově četbě.  

 

Hlína v rukou hrnčíře (John Dick)

Magna charta spasení - Ef 2,8-10 (Jaroslav Kernal)

Co se stalo s ospravedlněním skrze víru (Leonardo De Chirico)

Není jiné evangelium! (Jan Prorok)

*** 

Umrtvování hříchu (Christopher Love)

*** 

Dopis na popraviště (Mary Love)

Opravdoví muži milují silné ženy (Paul Maxwell)

Jak překonat závislost na pornografii (David Powlison)

*** 

Kdo je svatý? Odpověď Oldovi. (Pavel Steiger)

*** 

Blázen říká v srdci svém: Bůh tu není! (Štěpán Rucki)

Je evoluce biblicky přijatelná? Problém Genesis 1. (Rick Phillips)

Historicita prvních kapitol knihy Genesis (Jaroslav Kernal)

*** 

Kázání s autoritou: Tři charakteristiky výkladového kázání (Al Mohler)

Pastoři a jejich kritici (Gabriel Fluhrer)

Evangelikál jedná (Martyn Lloyd-Jones)

Co je to pravda? (Evangelizační leták)

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází jednou měsíčně a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Zimní konference


 


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Hošťálkova 1C, 169 00 Praha 6
Telefon: +420 222 268 917 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)