Zápas o duši č. 142

 

Pro církev reformovanou a stále se reformující. 

 

PDF * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML 

 

ZOD142

Co v tomto čísle naleznete?

Omluva redakce (Jaroslav Kernal)

Čiňte pokání (Jaroslav Kernal)

Pýcha nemůže žít pod křížem (Charles Spurgeon)

Je mírnost slabostí? (Aaron Menikoff)

Kristova prolitá krev (Peter Hammond)

Kdo si myslíš, že jsi? (Ed Moore)

Mohu ve svém životě cítit nedostatek Boží lásky? (Pavel Steiger)

Jak vést své srdce ke správnému postoji k penězům (Capitol Hill Baptist Church)

Výzva dopředu (William Payne)

Radost smířená s bolestí (William Colvill)

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází jednou měsíčně a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Jedině Bohu buď sláva! 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   
 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 


Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Hošťálkova 1C, 169 00 Praha 6
Telefon: +420 222 268 917 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)