Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

 
 
 

Pokoj Vám!

4. Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby!

Srdečně Vás zveme na 4. Zimní konferenci Zápasu o duši a Poutníkovy četby, která se uskuteční dne 19. ledna 2013 v Brně v modlitebně Bratrské jednoty baptistů (Smetanova 20, Brno, www.baptistebrno.cz). Zahájení bude v 9:30 hod.

jedin milost12

Na konferenci bude představena kniha Ch. H. Spurgeona ‚Jedině milostí‘ (All of Grace), kterou účastníci obdrží zdarma.


 

Téma konference:

Radostné spasení!

Uslyšíme výkladová kázání z 1. kapitoly 1. listu do Tesaloniky, společně budeme zpívat našemu Pánu, pozvedneme svůj hlas k modlitbám a zakusíme povzbuzující společenství!

Přihlásit se můžete do 13. ledna 2013 (nebo do naplnění kapacity sálu) na webových stránkách (přihláška je zde), písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete.


 

Program konference

1 Tesalonickým 1,1-10 – slovo víry přijímané v radosti Ducha svatého

930-940

 

Zahájení

Jan Suchý (BSK Ústí n. L.Poutníkova četba)

940-1015

1 Te 1,1-2

Spasení se týká církve

Jaroslav Kernal (BSK Ústí n. L., Reformace.cz)

1015-1055

1 Te 1,3-4

Spasení začíná vyvolením

Pavel Steiger (Reformace.cz)

1055-1125

 

přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

 

1125-1210

1 Te 1,5

Spasení je dílem Ducha svatého

Petr Papež (Poutníkova četba)

1210-1400

 

přestávka na oběd a na diskuzi

 

1400-1445

1 Te 1,6-7

Spasení je přijímáno v evangeliu

Lance Roberts (BJB Kroměříž)

1445-1530

1 Te 1,8

Spasení vede ke zvěstování evangelia

Daniel Adamovský (BSK Kladno)

1530-1600

 

přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

 

1600-1645

1 Te 1,9-10

Spasení vede k proměně života a učení

Peter Vajda (NKZ Bratislava)

1645-1730

 

Závěr

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

S přáním Božího pokoje a nadějí na brzké shledání,

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz 

/a