Milí přátelé.

Dostáváte první číslo našeho nového internetového měsíčníku Reformace.cz. 

Tento časopis nemá být konkurencí Zápasu o duši, ale spíše jeho vhodným doplněním. Chceme tak být v pravidelném kontaktu s vámi a na stránkách tohoto časopisu také reagovat na aktuální události a dění v naší zemi a v církvi v naší zemi. To jsou věci, které Zápas o duši naplnit nemůže - ať již proto, že se jedná o čtvrtletník, tak také proto, že je zaměřen více na budování čtenářů než na reakce na aktuální témata (i když ani jim se nevyhýbá). 

Věříme, že i časopis Reformace bude pro vás přínosem a najde si u vás své místo.

Modlíme se za to, aby skrze něj vzešla Bohu sláva, aby se skrze něj v naší zemi šířilo evangelium, aby církev - skrze jednotlivé křesťany - rostla v poznání Pána a byla budována ve zdravém učení.

  • Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti; a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. (Ko 1,9-12) 

- Jaroslav Kernal -