Jsem ochotný ještě této noci opustit všechno na zemi a jít k Ježíšovi?

  • Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko! (Zj 1,7)

Kdo je ten, který jednoho dne přijde a jehož každé oko uzří? Pán Ježíš, Spasitel hříšníků, Soudce všech lidí! Každé oko ho uzří. Moje oči ho uvidí také! Budu se dívat se strachem a hrůzou, protože Král králů přichází, aby soudil? Nebo se můj pohled bude upírat s obdivem a láskou k uctívanému Vykupiteli?

Všichni křesťané s radostí očekávají druhý příchod Pána, kdy se víra změní ve vidění. Proč bychom se měli obávat toho, že naše nejkrásnější naděje je marná a naše nejlepší touhy se nenaplní? Čím více se nyní ve víře díváme na Ježíše, tím méně se obáváme smrti a soudu. Proč bychom se měli obávat setkání se svým nejlepším a nejdražším Přítelem?

Pavel nás ujišťuje o tom, že Pán, ten spravedlivý Soudce, dá při svém příchodu korunu všem, kdo s láskou vyhlížejí Jeho příchod. Nenechme se tedy odvést od rozjímání nad slavným příchodem Krista, ale vyhlížejme ho a očekávejme ho jako slavný konec všech našich hříchů, utrpení a zkoušek – a počátek dokonalého a věčného štěstí!

Zeptejte se sami sebe: „Jsem ochotný ještě této noci opustit všechno na zemi a jít k Ježíšovi?“ Pokud bychom opravdu viděli Ježíše, jak stojí po pravici Boha a ještě této noci nám říká: „Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.“ – jsem si jistá, že nic na zemi nás nezadrží!

  • Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši! (Zj 22,20)

 Z knihy Záblesky nebe! (1880) - www.gracegems.org