Biblické poradenství trvá na tom, že:

  • Bible je plně dostatečným zdrojem pravdy (Ž 19,7-11; 119,140.160; 2Tm 3,16-17; J 17,17).
  • Člověk je naprosto zkažený, odpovědný Bohu a zodpovědný za jak přemýšlí a jak jedná (Jr 17´,9; Gn 6,5; Ř 6,13; 14,12; 1Pt 4,4-5; Jk 1,13-16).
  • Božím cílem pro každého věřícího je, aby byl jako Ježíš Kristus (Ř 8,29; Ko 3,9-10).
  • Duch svatý způsobuje změnu srdce, která vede proměněnému jednání (2K 3,18; Gal 5,22-25).
  • Každý křesťan je v Kristu plně vybaven k tomu, aby rostl ve zbožnosti (2Pt 1,2-7; Fp 1,6).
  • Posvěcení je proces, který vyžaduje trvalé pokání a osobní kázeň ve zbožnosti (Ř 12,1-2; Jk 4,1-3; Ef 4,22-32).
  • Biblická láska a milosrdenství motivují věřící k tomu, aby si pomáhali ve vzájemném růstu a obnově (Gal 6,1-5; 1Te 2,10-12)
  • Ke službě lidem s jejich různými zkušenostmi, problémy a potřebami je nutná Boží moudrost (1Te 5,14).
  • Tělo a duch na sebe navzájem působí (Ž 31,9-10; Ž 38,1-10; Ž 32,3-4; Př 12,25).
  • Místní společenství Boží je tím nejlepším místem pro vzájemnou službu jedněch druhým (Ef 4,12; Ko 1,28; Žd 10,24-25; Ř 15,14).

Counseling One Another