Minulé čtyři články jsme věnovali tomu, co nazývám vůbec nejlepším uctíváním - hlučné oslavě zaznamenané pro nás ve Zjevení 19,6-8.

Chtěl jsem naslouchat věčnosti a hlasům lidí na druhé straně, protože jsem hluboce přesvědčen, že jejich pohled na život nám pomůže v oblastech, kde máme tendenci být slabí, zmatení a lehce pokušitelní.

Dostalo se nám pomoci v oblastech Vyjasnění hodnot, Kultivace uctívání a Přesměrování na slávu. Tento článek je poslední v řadě - a uhádli jste - jeho název je stejně neobvyklý jako ostatní! Budeme se zabývat významem Opožděné radosti.

Opožděná radost

Nevím, jak vy, ale já dokážu být velmi netrpělivý. Když o něco požádám, chci to mít hned! Když někam jdu, očekávám, že přijdete včas a budete na mě čekat v autě! Pokud to nebude bez meškání, snadno se ze mě stane podrážděný člověk. Vím, že se to týká i vás.

S Bohem to tak není. Když čtu Písmo, vždycky mě ohromí trpělivost našeho nebeského Otce. Pomyslete na všechny ty generace mezi pádem Adama a Evy a příchodem Krista. Pomyslete na všechny ty proroky, které Bůh poslal, aby vzpurným a modloslužebným Izraelcům vyřizovali stále to samé.

Kdybych to řídil já, Adam a Eva by padli ráno, Kristus by přišel odpoledne a nové nebe a nová země by se objevily při západu slunce. To celé by trvalo 18 hodin, maximálně! Ale Bůh měl plán, dokonalý plán a všechno se událo podle načasování shůry.

Důvod, proč se příchod Krista zpozdil a proč se s Kristovým návratem otálí (ačkoliv technicky vzato, podle Boha nejde vůbec o zpoždění), není ten, že by Bůh usnul za volantem. Jeho prodlení bylo a je úmyslné. Všechno se děje přesně tak, jak se to má dít. Každá chvíle je částí plánu. Je to prostě ten nejlepší způsob.

Ohromný zástup si to uvědomuje. Nelitují a nestěžují si na všechny ty chvíle čekání na zemi. Naopak, oslavují dokonalé Boží načasování. Podívejte se na ten text znovu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí [Bůh měl všechno celou dobu pod kontrolou] … přišel den svatby Beránkovy [konečně je tady, a všechno to stálo za to!]

Neřídíme to

Důvodem, proč vy i já nenávidíme čekání je, že nám zpoždění připomíná, že nemáme kontrolu. Kdybychom mohli řídit situace, místa a vztahy našeho každodenního života, nemuseli bychom čekat. Neexistovalo by nic takového jako zpoždění.

Místo aby vás čekání frustrovalo, mělo by vás vlastně povzbudit. Proč? Čekání vám nejen připomíná, že nemáte kontrolu, čekání vám připomíná, že někdo Jiný má kontrolu, a to je ta nejlepší představitelná zpráva.

Boží načasování je vždy správné a Hospodinovy cesty jsou vždy dobré a pravé. Jeho plán je tak dokonalý, jak jen může být. Nenechte se odradit. Král vás neopustí. Jeho plány se naplňují, i když se třeba zdá, že to trvá věčně.

 

Tento článek je ze stránek Paul Tripp Ministries. Další články naleznete na stránkách www.paultripp.com. Použito se svolením.