• Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. (2Tm 3,16)

Koncem roku 2007 Ingrid Betancourt, ještě rukojmí revoluční skupiny FARC v Kolumbii, napsala: „Mám stolek, na kterém mám své věci, tzn. ruksak se svým oblečením a Bibli, která je mým jediným luxusem.“ Samozřejmě, v lidském slova smyslu je Bible luxus. Můžeme bez ní přežít, zatímco bez oděvu se neobejdeme! Ale Ingrid Betancourt věděla, že Bible je nepostradatelným luxusem když chceme, jak píše dále, „duchovně modelovat vyšší charakter služby bližnímu, kde se ego zmenší na svůj nejmenší význam a kde člověk roste v pokoře a morální síle. Jedno jde s druhým. Tohle je žít, růst pro službu.“ Jinými slovy, můžeme bez ní přežít, ale ne žít v hlubokém slova smyslu.

Bible je „luxus“? Ano, ale luxus nesrovnatelný a nezbytný, jediný, kterého se nemůžeme zbavit beze škod.

Je potravou duše. Bez ní usycháme a veškerý opravdový morální a duchovní růst se nevyhnutelně zastaví. To Boží Slovo živé a věčné je nepomíjitelným semenem, které dává znovu se narodit, čisté duchovní mléko, které dává růst ke spáse (1Pt 1,23; 2,2), hutný pokrm, který otevírá cestu k dokonalosti (Žd 5,12-6,1).

Převzato z kalendáře „Méditations Quotidiennes“. Publikováno se svolením vydavatele.