Jan Zlatoústý (349-407), jeden z „otců“ církve, napsal:

„Důvodem všeho zla je to, že neznáme Písma. Jdeme do boje beze zbraní.“

Nic důležitého se nestaví bez průzkumu terénu ke zjištění druhu půdy a shromáždění všech potřebných informací k bezpečnému otevření staveniště.

Žádný voják nemůže jít do boje bez výstroje a zbraně. Musí také studovat terén na štábních mapách nebo průzkumem, aby věděl kde je nepřítel. Politici, ti si žádají sondáže, aby znali mínění a následně zrevidovali politiku.

My, vojáci a vyslanci Ježíše Krista, vlastníme jako zbraň obávaný dvousečný meč: Boží Slovo. Jak ho používáme? Jestliže se začteme hlouběji, podobně jako s průzkumem terénu, budeme stále lépe poznávat osobu Pána a budeme připraveni mu s nadšením sloužit. Dostaneme instrukce a pokyny, budeme moci hledět na dny zlé v pokoji a důvěře, čelit nepříteli, knížeti temnot, bez utrpění porážky. Protože ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě.

 

Převzato z kalendáře „Méditations Quotidiennes“. Publikováno se svolením vydavatele.