Jan Milíč z Kroměříže patří k předchůdcům Mistra Jana Husa a je považován za skutečného otce české reformace. Jeho kázání a modlitby proměňovaly lidská srdce.

Monografii Dr. Františka Loskota  z r. 1911 naleznete ve formátu pdf zde (kniha má 40 MB).