• Žeň je mnohá, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. (Mt 9,37–38)

Anglie, Londýn – Vše začalo před několika lety v jednom kostele v jižním Londýně. Nedělní bohoslužba se chýlila ke konci, když se jeden muž přihlásil a požádal pastora, zda by mohl říct krátké svědectví. Začal vyprávět: „Žiji v Anglii, ale původně pocházím ze Sydney v Austrálii. Před několika měsíci jsem tam byl navštívit své příbuzné. Když jsem v Sydney procházel ulicí George Street, která vede z obchodní třídy do osadnické oblasti, přistoupil ke mně podivný malý muž s bílými vlasy, podal mi letáček a řekl: „Promiňte, pane, jste spasený? Jestliže dnes v noci zemřete, půjdete do nebe?“

Byl jsem zaskočen, nikdo se mě ještě takto nezeptal. Zdvořile jsem mu poděkoval. Celou cestu domů do Londýna jsem byl rozrušen. Po příletu jsem zavolal jednomu příteli, který je díky Bohu křesťan a on mě přivedl ke Kristu. A tak jsem přišel mezi vás.“ Všichni zatleskali a přivítali jej do jejich společenství.

Austrálie, Adelaide – Tento londýnský pastor odletěl následující týden do Adelaide v Austrálii. O deset dní později k němu v kostele přišla nějaká žena a svěřila se mu, jak uvěřila. Řekla: „Žila jsem kdysi v Sydney. Nedávno jsem tam byla navštívit své přátele. Šla jsem přes ulici George Street, v tom se z ničeho nic přede mnou objevil podivný malý muž s bílými vlasy, nabídl mi letáček a řekl: „Promiňte, paní, jste spasená? Jestli dnes v noci zemřete, půjdete do nebe?“ Ta slova mě rozrušila. Když jsem přijela domů, vzpomněla jsem si na kostel nedaleko svého domu, vyhledala jsem tam pastora a on mě přivedl ke Kristu. Tak jsem se stala křesťankou.“ Nyní byl velmi rozrušen londýnský pastor. Dvakrát za dva týdny uslyšel to samé svědectví.

Austrálie, Perth – Později odletěl londýnský pastor kázat do kostela v Perthu. Po jeho službě ho pozval jeden starší bratr na oběd. Při obědě se ho pastor zeptal, jak je to dlouho, co se stal křesťanem. Odpověděl: „Vyrůstal jsem v této církvi od patnácti let. Nikdy jsem se však nerozhodl pro Ježíše, jen jsem tam rád chodil. Před třemi roky jsem jel na obchodní cestu do Sydney. Přistoupil ke mně nějaký podivný malý muž, dal mi letáček a položil mi otázku: „Promiňte, pane, jste spasený? Jestli dnes v noci zemřete, půjdete do nebe?“ Marně jsem se mu snažil vysvětlit, že chodím do kostela. On mě neposlouchal. Celou cestu domů jsem zuřil. Řekl jsem o tom pastorovi, myslel jsem si, že bude mít pochopení. Ale on řekl, že je po celé roky zneklidněn, že nemám osobní vztah s Ježíšem. Měl pravdu. Jsou tomu právě tři roky, co mě můj pastor přivedl k Pánu Ježíši.“

Anglie, Lake District – Pastor přiletěl zpět domů a zanedlouho o muži ze Sydney mluvil ve svém kázání v jedné církvi v oblasti Lake District. Na konci jeho vyučování se zvedli čtyři starší pastoři a vysvětlili, že i oni byli před 25 a 30 lety spaseni skrze tohoto malého muže, který jim dal letáček a položil tu samou otázku.

USA, Atlanta – Pastor navštívil také Atlantu v Georgii, kde mluvil na konferenci k více než tisícovce námořních kaplanů. Generál, jeden z těch kaplanů, jej vzal na oběd. Při jídle se ho pastor zeptal, jak uvěřil. Odpověděl: „Stal se zázrak. Byl jsem námořníkem na bitevní lodi a žil jsem zavrženíhodným životem. Při cvičení v jižním Pacifiku jsme zakotvili v Sydney, abychom doplnili zásoby. Když jsem se opilý do němoty přes ulici George Street vracel na loď, uviděl jsem malého muže, který si stoupl přede mě, myslel jsem si, že vidím ducha. Vmáčknul mi do ruky letáček a řekl: „Námořníku, jsi spasený? Jestli dnes v noci zemřeš, půjdeš do nebe?“ Okamžitě se mě zmocnila bázeň před Bohem. Šokem jsem vystřízlivěl, běžel zpátky na loď a vyhledal kaplana. On mě vedl ke Kristu. Brzy jsem se pod jeho vedením začal připravovat pro službu a dnes jsem zodpovědný za tisíc kaplanů, kteří usilují o spasení lidských duší.

Indie – O šest měsíců později přiletěl londýnský pastor na konferenci pro pět tisíc indických misionářů v zapadlé části Indie. Na konci konference jej pozval přední misionář do svého skromného domova na jednoduchý pokrm. Pastor se ho otázal, jak se stal křesťanem. Ind odpověděl: „Pracoval jsem v indických diplomatických službách a cestoval po světě. Jednou jsem se ocitl v Sydney. Nakupoval jsem na poslední chvíli, byl jsem obtížen hračkami a oblečením pro své děti. Šel jsem právě ulicí George Street, když v tom se přede mnou objevil podivný bělovlasý malý muž, nabídl mi letáček a řekl: „Promiňte, pane, jste spasený? Jestliže dnes v noci zemřete, půjdete do nebe?“ Poděkoval jsem mu, ale tato otázka mě znepokojila. Poté, co jsem se dostal domů, jsem vyhledal našeho kněze. On mi nedokázal pomoci, ale dal mi radu, abych si pro uspokojení mysli promluvil s misionářem na konci ulice. To byla výborná rada, protože ještě tentýž den mě misionář vedl ke Kristu. Přestal jsem být hinduistou a začal jsem se připravovat pro službu misionáře. Odešel jsem z diplomatických služeb a dnes jsem zde, díky Boží milosti zodpovědný za všechny tyto misionáře, kteří už přivedli tisíce lidí ke Kristu."

Austrálie, Sydney – Za nějaký čas byl londýnský pastor pozván, aby kázal v Sydney. Využil toho a zeptal se místního pastora, jestli nezná malého starého muže s bílými vlasy, který rozdával letáčky na ulici George Street. On mu odpověděl: „Ano, znám, jmenuje se pan Jenner, ale nemyslím si, že ještě rozdává letáčky, protože je velice starý a slabý. Ale můžeme ho navštívit.“ Druhý den zaklepali na dveře jeho domu. Přivítal je stařičký muž. Usadil je a připravil pro ně čaj. Byl slabý, ruce se mu třásly. Londýnský pastor mu vyprávěl o lidech, kteří o něm za poslední tři roky mluvili. Starý muž seděl a slzy mu stékaly po tvářích. Řekl jim svůj příběh: „Býval jsem námořníkem na australské bitevní lodi. Žil jsem špatným životem. Jednou, když jsem byl v krizi a chtěl se vším skoncovat, mi k mému překvapení pomohl jeden z kolegů, kterému jsem dělal ze života peklo. Přivedl mě ke Kristu a změna, která se udála v mém životě, trvá od té noci každý den 24 hodin. Byl jsem Bohu tak vděčný, že jsem Mu slíbil, že budu hlásat evangelium alespoň deseti lidem denně. Jak mi Bůh dával sílu, tak jsem to dělal. Když jsem byl nemocný, nahradil jsem to jiné dny. Takhle jsem svědčil přes 40 let. Když jsem byl v důchodu, tak nejlepší místo pro svědectví byla ulice George Street, kde procházely stovky lidí každý den. Mnohokrát jsem byl odmítnut, ale mnoho lidí také zdvořile letáčky přijalo. Během těch let jsem neslyšel ani o jednom člověku, který by skrze moje svědectví přišel k Ježíši – až teď.“ Dá se spočítat, že tento muž svědčil tisícům lidí. Jen Bůh ví, kolik jich bylo zachráněno jeho misijní službou. Pan Jenner zemřel o dva týdny později. Nikdo z malého kostela v Sydney neočekával, že londýnský pastor bude o něm vědět. Tento muž se zřejmě nikdy neobjeví na předních stránkách novin jako např. Billy Graham, nebo matka Tereza. Jeho jméno je však dobře známé v nebi. Dovedu si představit, jak jej tam vítali – na červeném koberci a s fanfárami, když přišel domů do slávy.

– Zpravodaj BTM, 7/2009 –