Všem dárcům, kteří v loňském roce podpořili službu ZODu velice děkujeme. Časopis vychází jen díky vaší štědrosti. Proto jen připomínáme, že pokud si této služby vážíte, prosíme o podporu. Dokud nám to naše situace umožňuje, tak nechceme žádnému čtenáři, který se nemůže podílet na financování časopisu, rušit zásilky. Všem, kdo chtějí starší čísla pro své známé a přátele, je rádi zašleme.

Čísla roku 2009

5.500 je čtvrtletní náklad ZODu, z toho 1.200 jde slovenským čtenářům.

3.795 je celkový počet adres, na které časopis rozesíláme.

916 bylo v loňském roce dárců z ČR a SR, kteří podpořili práci ZODu.

601.634, Kč je částka, kterou jsme dostali od českých čtenářů v loňském roce.

483.919, Kč byly naše výdaje v uplynulém roce. Z toho 119.563, byly prostředky na mzdy vč. výdajů na sociální a zdravotní pojištění. Díky kladnému zůstatku jsme mohli na začátku letošního roku vydat také první díl nové řady „Kázání do kapsy“ – Úsvit víry a mračna nad ním od C. H. Spurgeona (za režijní cenu distribuuje Poutníkova četba).

Pozn.: práce šéfredaktora byla v uplynulém roce hrazena z externích zdrojů, proto zde není zahrnuta.

– redakce –