Než se ohlédneme za uplynulým rokem a vstoupíme do Nového, měli bychom se zamyslet nad tím, co život dal i co vzal. Rok 1990 již vstoupil do historie. Pro mnohé z nás přinesl novou naději, radost, svobodu a víru v lepší budoucnost. Ostatním se zhroutil svět a někteří tuto radostnou změnu neunesli a než by se podívali pravdě do očí, raději svůj život ukončili. Jiní převlékli kabát a pokračují dál jako za stara. Většině obyvatelstva se ulevilo. Skončila doba komunistického diktátu, avšak dědictví a návyky trvají. Dlouho vytoužená svoboda přinesla novoty, ale ne všechny radostné a vítané. Poznání pravdy a skutečnosti často bolí.

"V našem národě, kde nastala svoboda a nastoupili jsme cestu k demokracii, hrozí veliké nebezpečí. Ten zlý mistrně svádí lidi na svoji stranu a kdyby mohl, svedl by i vyvolené. Lidé se upínají na majetek, budoucnost svého života vidí v prosperitě a zajištění hmotnými věcmi. Budoucnost národa vidí v bohatství a svébytnosti státu, ve fungující tržní ekonomice a začlenění se do Evropského společenství. Dále se lidé obracejí k různým atraktivním praktikám lstivého antikristovského náboženství. Roste satanismus, jóga, svědkové Jehovovi, okultismus, přijíždí různí uzdravovatelé ze Západu. Satan ví, že má krátký čas a proto vyvíjí takové úsílí na svedení lidí, jaké dosud nebylo. Naproti tomu však náš Pán a Vítěz pracuje trpělivě a pokojně na duších těch, kteří mají poznat a okusit jak dobrý je. Díky Bohu, že můžeme svobodně, kdokoliv zvěstovat evangelium. Musíme však počítat s tím, že Satan bude útočit, ale jsme na straně Vítěze! Jemu jedinému patří chvála a čest!" (Z dopisu posluchače)

Proto přejeme všem čtenářům a posluchačům do Nového roku hodně Božího požehnání, vzájemné podpory, lásky a porozumění, Ducha pravdy a poznání, který rozezná pravost od nepravosti.

  • ... s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete a činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskrvny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Ježíši Kristu. (Fil. 2:12-15,4:6,7)

- kas -