Zlatá střední cesta
Pod tímto titulkem vyšel obsáhlý článek v časopise "Bratislava 90." Ženy v Československu se chtějí osvobodit od dědictví komunismu, ale neví kde začít. Chtějí jít "zlatou střední cestou." Zaměstnání, rodina, služby, zásobování, ekonomie a kupní síla rodiny však representují extrémní, ne zlatou střední cestu. Ženy prohlašují: "Musíme zorganizovat náš život." Je tohle skutečné řešení dnešních problémů žen? Nejdříve se podívejme jak vidí ženy situaci samy.

 • Emancipácia? Je to v dnešných podmienkách utópia, nafúknutá bublina a keď praskne, zostane iba holá pravda - úroveň života ženy, ktorý sa rovná úrovni s pred sto rokov.
 • Žena by mala byť v prvom rade matkou. Múdro o tom hovoria staré múdrosti. K tomu ale treba vytvoriť spoločenské podmienky s dorazom na ekonomickú situáciu v rodinách.
 • Neviem, prečo táto spoločnosť išla stále proti prirodzenosti. Celá jej emencipácija nebola nič iného ako zúfalý pokus oklamať prírodu.
 • Pred pár rokmi sme boli so ženou na dovolenke. Na Západe, tam je skutočná emancipácia, u nás to bol doteraz len podvod.
 • Emacipácia - to je najvatší výmysel proti žene. Otrokárstvo 20. storočia.
 • S rovnoprávnosťou žien je to u nás dosť iluzórné.
 • Československo je jeden z najtvrdších a najvykorisťovatel'skejších štátov, ktorý ženskú emecipáciu zneužil na zotročovanie ženy ako takovej.
 • Spoločnosť by mala umožniť, aby žena v každom období svojho života mohla plniť tú funkciu, ktorú ona sama pokládá za prioritnú.
 • Čo má dať žene spoločnosť? To ani ten najrozhladnější jednotlivec nevie.
 • Keď sa pozriem na svoju mamu, hneď je mi jasný pojem emancipácie. V 45-rokoch zodratá starena, ktorá chce všetko stihnúť naráz. Prácu, robotu okolo domu, varenie, pranie, kopy prádla na žehlenie a ešte aj vihovieť vrtochom mojho otca.
 • Práve kvoli tej emencipácii som sa dosial neoženil. Ženu ani deti zo svojho platu neuživím, len tak-tak vyjdem, nuž čo by som si vešal na kr'k viac ako stačím.

Otázky emancipace, mateřství, kariéry, výchova dětí, rebelie dospívajících, rozvody, manželská nevěra, pohlavní choroby, přerušení těhotenství, neplodnost, trápí ženy nejen v bývalých pokrokových zemích socialismu, ale i v zemích, kde většina těžkostí, kterým ženy v Československu přičítají svůj neradostný úděl, naprosto chybí. Jsou země, kde ženy nestojí nekonečné fronty, kde fungují služby, kde výdělečné možnosti nenutí ženy, aby byly zaměstnané, a kde existují zaměstnání na částečný úvazek. Ženy většiny světa a ženská hnutí jsou v krizi již léta. Teorií a návrhů nápravy je nespočet, ale žádné pozitivní výsledky nepřicházejí, spíš naopak. Ženy doposud nenašly "zlatou střední cestu."

Všichni jsme společně podlehli klamu, který nám nalhává, že společenské problémy vyřeší rovnoprávnost. Svět bojuje za rovnoprávnost žen, za práva dětí, za rovnoprávnost rasovou, ekonomickou i sexuální. Dokonce se nám nelíbí, že Bůh je mužského rodu, proto ženy pokrokového teologického ražení, udělaly z Boha Otce - matku. Můžete i vidět ukřižovanou ženu, naší spasitelku.

Vědci přišli s tvrzením, že člověk má společného předka ne v Adamovi, ale v Evě. Podle této teorie byla žena první a z ní pochází celé lidstvo. Jsme znovu u otázky: Co bylo dřív? Vejce nebo slepice. Křesťan má snadnou, jednoduchou a biblickou odpověď. Skeptik má dilema na celý život.

Boží plán ustanovil pro člověka dokonalou manželskou instituci a ta je víc než zlatá střední cesta. Naše hříšná povaha se nejvíce projevuje v osobním vztahu k Bohu a v manželství. Bůh nám v podstatě řekl, že bez jeho pomoci a vedení, bude harmonické manželství a vztah mezi mužem a ženou nemožný. Manželství bez zásad biblického učení přináší ženám jen mužský útlak. Muži naopak trpí ženskou vrtošivostí a snahou žen muže komandovat. Žena chce být nezávislá, proto jí muž, ať již z pohodlnosti či lenosti, nechá nést těžší břemeno, než unese. Z žen se staly mužatky a z mužů zženštilé bábovky.

Bohem ustavené manželství, nejkrásnější vztah dvou lidí se často zvrhne v nemorálnost, sobectví a bezohlednost. Od nepaměti je tu polygamie, polyandrie, manželská nevěra, prostituce, homosexualita, brutalita vůči ženám i dětem, krvesmilství a znásilňování.

Mnoho společností žije z fantasmagorií televizních obrazovek, filmů, písní a pornografie, které malují ten nejfalešnější obraz vztahu muže a ženy. Iluze jsou v zábavě, skutečnost hříchu je v nás. Mnoho dnešních mužů nedovede být manželem a otcem a mnoho žen nedovede být manželkou a matkou. Zanedbané děti se bouří a nenávidí samy sebe a své rodiče. Nemají úctu k nikomu a ničemu.

Bůh stvořil muže a dal mu pomocnici. Bůh stvořil muže a ženu rozdílně nejen fyzicky, ale duchovně i hormonálně. Bůh stvořil muže a ženu, ne aby mezi sebou soutěžili a soupeřili na život a na smrt, ale aby jeden druhého potřebovali, aby se jeden z druhého radovali, aby jeden pro druhého žili. Bůh ustanovil manželství, základní instituci, stavební kámen každé spořádané společnosti proto, aby manželé společně oslavovali Boha a společně vychovávali nejkrásnější Boží dar, děti.

 • A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi." (Gn. 1:28)
 • I řekl Hospodin Bůh: Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou. (Gn. 2:18)

Bůh ustanovil manželství, aby nebylo smilstvo:

 • Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. (1. Kor. 7:2)

Bůh ustanovil manželství ne proto, aby jednoho ochudil o poznání jiných, ale aby zachoval nejčistší vztah a důvěru, která právě v manželství kvete. Manželství je pro potěšení a spásu:

 • Buď požehnán tvůj zdroj, raduj se z ženy svého mládí. (Př. 5:18a)
 • Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať si jsou věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. (Žd. 13:4)

Bůh přirovnává věrný vztah mezi mužem a ženou ke vztahu mezi sebou a věřícími. Nevěra v manželství zobrazuje nevěru Bohu. Proto Bůh nazývá falešná náboženství nevěstkami a nás smilníky.

Nejkrásnější chvála ženy je v poslední kapitole Přísloví. Žádný sen o ženské a manželské rovnoprávnosti nenahradí Boží požehnání, které čeká každou ženu, každého muže, jemuž je Hospodin Pánem. Existuje něco mnohem vzácnějšího a krásnějšího než "zlatá střední cesta." Tato cesta je však tak uzoučká, že jí jen málokdo nalezne. Je to cesta Boží.

- kas -