Na čem stojí křesťanství?
Bitvu o to, zdali Ježíš Kristus vstal z mrtvých v těle a kostech vyhráli humanisté a kulturní křesťané v momentě, kdy padla první Mojžíšova kniha - Genesis. Když padla Genesis, člověk se spřátelil se svým hříchem.

Organizace Spojených národů
V minulém roce volila Austrálie proti změnám ústavy, navrhovaným OSN, které se týkaly nové dohody o náboženské svobodě. Podle OSN "náboženská diskriminace" nabyla nové definice. Jestliže prohlašujete, že vaše víra je pravější než jiná, diskriminujete. Jestliže pozvete někoho do shromáždění a předáte mu písemné informace o víře, opět diskriminujete. Jestliže prohlásíte na základě Bible, že máte pravdu, diskriminujete.

Brisbane
Nezaměstnaný Australan byl pokutován za hlasitou četbu Bible na veřejném místě. Pokuta byla vyměřena na 150 dolarů.

Marxisté ve školách
Marxismus utrpěl těžké ztráty kolem světa, ale na amerických universitách se vliv marxistických profesorů nezmenšuje. Před deseti lety časopis "Business Week" odhadoval, že na universitách vyučuje víc než 10.000 marxistických profesorů. Před nedávnem "Conservative Digest" odhadl toto číslo na 40.000. Většina veřejných škol byla masivně infiltrována globalisty Nového věku, sekulárního humanismu a okultismu. Sovětský ministr vzdělání Vladimír Šadrikov prohlásil v San Diegu: "Jsme přesvědčeni, navzdory rozdílům v politické struktuře našich států, že ve školské výchově máme stejné cíle."

Mexiko City
Policie objevila další středisko satanského kultu, kde bylo provedeno nejméně 13 lidských rituálních obětí. Obžalovaní se přiznali, že oběti byly zavražděny ve "voodoo" rituálech, které organizují obchodníci s drogami, aby si zajistili ochranu Satanem proti policii.

Kreace - evoluce
Kreacionisté v Texasu získali vítězství v neustálých soudních procesech. Ve veřejných školách se může vyučovat kreace a evoluce současně. Co však překvapí nejvíce, je, že profesoři evangelických seminářů jsou odpůrci výuky biblické kreace. Místo toho se vyučuje teistická evoluce, která přivede studenty k liberálnímu myšlení.

Kdo nám vzal Bibli?
Bibli nám nevzali ateisté ani komunisté, Bibli nám vzali slušní lidé, kteří se hlásí ke kulturnímu křesťanství a křesťanským tradicím, ať vstoupili do jakékoli denominační strany.

- Přeloženo s povolením vydavatele -The Path of Life -