K ekumenickému dialogu
Za pozornost stojí dvě novinové zprávy. První "K ekumenickému dialogu," byla otištěn 13. ledna 1991 v Československu. Mimo jiné říká o vztahu katolické církve k nekřesťanským církvím na základě vyhlášení II. vatikánského koncilu Nostra aetate:

"Vybízí křesťany a muslimy, aby zapoměli na minulost a snažili se o upřimné vzájemné pochopení, a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu."

Co máme podle tohoto prohlášení s muslimy společného?

   - jejich uctívání jediného Boha;
   - jejich oddanost modlitbě, půstu a dobrým skutkům;
   - jejich ušlechtilou morálku;
   - jejich úctu k Ježíši a uznávání Marie.

Jistě máme všichni v paměti i před očima zpravodajství válečného konfliktu mezi Irákem a zbytkem světa. Snad nám tato válka, která má silné náboženské motivy vysvětlí lépe než církevní koncily, co to znamená být muslimy a co korán učí. Jak ráda bych věřila, že citované prohlášení vzniklo z dobré vůle a nevědomosti, ale korán je nám dostupný a kdo si přečte jeho slova, nemůže zůstat němý. "Boží ekumenismus" není jednota všech náboženských směrů ani denominací, ale jednota v Kristu.

Islám je druhé největší a nejrychleji rostoucí náboženství světa. Téměř miliarda lidí vyznává Alláha a jeho proroka Mohameda na všech kontinentech světa. Většina této pětiny obyvatel světa nenávidí Židy i křesťany. Mohamed uznal mnohé biblické pravdy Starého i Nového zákona avšak jako prorok učil, že Židé a křesťané ztratili Boží přízeň a místo nich Boží smlouva patří vyznavačům Islámu. Muslimové učí, že Abraham nabídl k obětování Izmaele, ne Izáka a z obětního místa, kde stojí kamenný chrám, vstoupil na nebesa Mohamed. Islám přiznává existenci Ježíše Krista, ale popírá jeho smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Učí, že Bůh "vytrhl" Ježíše Krista před smrtí do nebe. Podle Islámu je Ježíš moudrý učitel, prorok, stejně jako Mojžíš nebo Abraham. Na kopuli kamenného chrámu je v arabštině následující prohlášení:

"Bůh nebyl stvořen; Bůh nemá Syna; Bůh nepotřebuje Syna; Zbožňuj pouze Alaha."

Cíl Islámu je dominovat svět a svatá válka "Jihad" v tom hraje svou roli. Za posledních dvěstě let muslimové představili světu nejvíce teroristických akcí a nejméně demokracie. Demografické studie muslimských zemí, jejich růst a emigrační pohyb, nabádá k zamyšlení. Ve vyspělých zemích je porodnost 1,7 dětí na ženu, zatímco ženy muslimského vyznání mají v průměru 6 dětí.

Muslimská evangelizace a příznivci koránu ovlivňují celý svět. V Americe je víc než 3 milióny aktivních muslimů. V Evropě se počet odhaduje na 11 miliónů. Mají své cíle a pronikají také do vládních pozic. Volání mešit k modlitbám ve Francii není exotika, nýbrž realita dnešních dnů. Naše "křesťanská" snášenlivost, výzva ke spolupráci s muslimy a doktrinální ústupky nás pouze diskvalifikují z Boží evangelizace, kterou máme plnit.

Mučení a smrt
Arabští křesťané jsou nejen vězněni, ale mnozí zaplatí za nově nalezenou víru životem. V Turecku, Afganistánu, Pakistánu a dalších zemích jsou křesťané vražděni v nemalém počtu i vlastní rodinou. Verše v koránu přímo vybízejí k zabíjení nevěrných a odpadlíků. Ti, kdo bojují za ideály Islámu věří, že smrt v boji zaručuje okamžitý vstup do ráje. Tato víra postavila obrovskou armádu jejímž úkolem je zahladit jakoukoliv známku fyzické přítomnosti Židů na území dnešního Izraele. Arabský terorismus je nám všem dobře známý. Pro muslima je čestná povinnost zabíjet jak křesťany tak Židy. Islám nadále přežívá ve feudalismu navzdory miliardovým příjmům z ropných polí. Přesto většina obyvatel muslimského světa zůstává mezi nejchudšími národy světa. Do nedávna šest arabských rodin ovládalo 44% světové těžby ropy.

Organizace International Amnesty v Londýně oznámila následující muslimské země, které porušují lidská práva: Egypt, Saudská Arábie, Sýrie, Libye, Írán, Irák, Jordánsko, Sudán, Alžír, Turecko.

Tisíce politických a náboženských aktivistů je odsouzeno k dlouhodobým trestům. Během vyšetřování jsou obvinění mučeni fyzicky i psychologicky. Setrvávají dlouhodobě v izolaci, bez jídla a spánku, mnozí jsou mučeni a popraveni. Veřejné bičování, amputace za krádeže, mlácení chodidel, elektrické šoky a sexuální násilí je na denním pořádku. Těmto trestům jsou vystaveny i děti a mnoho celých rodin zmizelo beze stopy.

- kas -