V letošním roce oslaví Organizace spojených národů padesáté výročí svého vzniku. Na tuto slávu se sjedou hlavy a zástupci všech členských států. Naivní představou, že OSN je záštitou míru, zastáncem lidských práv a svobod, jsou dnes stiženi snad pouze intelektuálové a idealisté. Většině pozorně uvažujících lidí je zřejmé, že snahy OSN o zachování práva a svobod národů nebo etnických skupin jsou více než selektivní. Svou prazvláštní dělbou zla na "národní a etnické" a "mezinárodní" OSN cynicky přihlíží genocidám všeho druhu. Jaký rozdíl mezi briskním řešením mezinárodní krize v Perském zálivu a průhledně zdlouhavým vyjednáváním v otázce bývalé Jugoslávie či mlčení v případě Čečenska. Není zlo jako zlo. Má toto úsilí určitý cíl? Jsou snad miliony mrtvých součástí programu omezování populačního růstu? Akční plán Populačního fondu OSN je rozsáhlý, odvážný, náročný a především drahý.

Mají humanistické a novověké osnovy celosvětového školství dosáhnout kýžené indoktrinace davu? Ať již tomu tak je nebo ne, OSN je v tomto směru velmi úspěšná a schopná manipulovat s národy nebo etnickými skupinami jako s figurkami na šachovnici. Ještě závažnější hrozbu představuje schopnost manipulovat myšlením většiny lidstva.

Další hrozbou je akumulace mezinárodní vojenské síly pod rouškou mírových sil OSN. V roli světového policajta působí 73 000 vojáků. Za poslední čtyři roky zasahovala vojska OSN vícekrát, než za uplynulých čtyřicet let. Veřejnosti není příliš známo, že tzv. odzbrojení je do značné míry pouze přesunem vojenského arzenálu pod "mírová" křídla holubice OSN. Vojenská síla velmocí přechází do rukou OSN, bezesporu na úkor pravicově smýšlející většiny Spojených států amerických, neboť OSN je velmi levicově orientována. Vždyť generálním tajemníkem pro politické a bezpečnostní záležitosti byl od roku 1946 do roku 1992 vždy Sovět (kromě Jugoslávce Dragoslava Protiče v letech 1954-1957). Dnes je tajemníkem Rus Vladimír Petrovskij.

Zatímco mírumilovní, ale naivní Američané zavírají své vojenské základny a předávají svůj arzenál OSN, Rusko odzbrojuje způsobem tzv. přeměny útočného jaderného arzenálu na obranný. Ve skutečnosti však například vyrábějí nové interkontinentální balistické střely, a to v programu Nunn-Lugar pod záštitou OSN. Samozřejmě, za peníze amerických daňových poplatníků. Generální tajemník OSN Boutros Ghálí je podle členů jeho štábu uchvácen idejí o vytvoření stabilní velemocné armády OSN. "Mírové jednotky" OSN zasahují kolem světa stále častěji. Dnes ještě máme modré barety a "humanitární pomoc" určuje politický výsledek daného konfliktu, ale brzy můžeme mít zelené přilby, které zástěrku humanitární pomoci nebudou potřebovat. Více vojáků ještě nikdy nepřineslo více míru. Sjednocené lidstvo už jednou propadlo v Babylonu. Svět se dnes znovu překotně rebabylonizuje.

O propagaci novověkých vizí OSN skrze školství, kulturu i politiku v programu "Globální vesnice" průběžně informujeme. Podpora potratové politiky, boj za práva homosexuálů, militantní feminismus a snaha rozbíjet rodinu je v kruzích OSN prováděna velmi důsledně. Pohlédneme-li na vývoj budoucích událostí očima Bible, ihned vyvstane otázka - jakou roli bude hrát OSN? Její současné tendence napovídají, že rozhodně ne malou. Křesťané by tedy měli sledovat kroky OSN velmi obezřetně a nepodléhat klamu v podobě zástupné charitativní pomoci rozvojovým zemím. Dobročinnost pouze odvádí pozornost od pravého cíle a tím je sjednocovací světovládné úsilí všemi prostředky, tedy i vojenskou silou.

- Pavel Bartoš -