V ZODu č. 45/1996 jsme uveřejnili článek na téma Registrované partnerství, homosexualita a pedofilie. Uvedli jsme do souvislosti celou řadu skutečností, před nimiž jsme varovali. Dnes, po pěti letech, se nacházíme tam, kde bychom být neměli. Připomeňme si krátce, jak se homosexualita vloudila do sekulární společnosti:

V roce 1952 byla homosexualita podle Diagnosticko statistické příručky amerických psychiatrů, které se jinak říká také bible psychiatrů, považována za sociopatickou úchylku, protože šlo o zneužívání partnera pro homosexuální styk. V roce 1968 byla diagnóza homosexuality (DMS II) podle psychiatrů přeřazena z oblasti sociopatických úchylek do kategorie ostatních sexuálních úchylek a praktik. V roce 1973 došlo ke třetí změně (DMS III) a podle nové definice zůstává homosexualita problematickou pouze v případě, trpí-li dotyčný psychickými problémy a výčitkami svědomí. Každý, kdo přijímá vlastní homosexualitu jako normální sexuální chování, nepatří do patologické kategorie. Poslední, čtvrtá revize psychiatrů (DMS IIIR) vypustila homosexualitu z kategorie sexuálních úchylek úplně. Homosexualita byla během několika let znormalizována. To, co bylo dříve nepřijatelné, se stalo přijatelným.

Dříve se lidé rozdělovali podle pohlaví na muže a ženy. Dnes podle nejnovější interpretace existuje daleko více pohlavních kategorií, které mají v některých zemích zákonem chráněné postavení. Mezi ně patří: žena heterosexuálka, muž heterosexuál, homosexuální žena, homosexuální muž, dále transsexuální a bisexuální osoby. Šestý pohlavní druh zahrnuje všezahrnující sexualitu, jinými slovy - hranice neexistují. Zde již nejde o pohlavní určení žena - muž, ale pouze o sexuální orientaci.

Postupná změna definice sexuální orientace má přímou souvislost s legalizací pornografie, tolerancí prostituce a v neposlední řadě i zaváděním sexuální výchovy do škol. Děti jsou poučeny o všech sexuálních praktikách včetně (dřívějších) sexuálních deviací. Většina materiálů pro sexuální výchovu dětí nabádá k naprostému osvobození se od jakýchkoliv morálních zábran.

Dnes nikdo nepovažuje předčasný zájem dětí a mladistvých o sexuální život, masturbaci nebo homosexuální preferenci za nic mimořádného. Průzkumem bylo zjištěno, že první sexuální zkušenost rozhoduje o budoucí sexuální orientaci jedince. "Sexuální výchova" je daleko silnějším faktorem než genetika. Mají-li děti mladší než 9 let genitální homosexuální zkušenost, s největší pravděpodobností jich asi 12% propadne homosexualitě. Jestliže má stejnou zkušenost adolescent ve věku nad 15 let, propadne homosexualitě pouze 1%. Homosexuálové, kteří se orientují na děti, jsou si této skutečnosti vědomi a sami prohlašují, že děti starší osmi let jsou pro homosexuální "předvýchovu" nepotřebné. Získávat nové partnery mezi dospělými není tak snadné, a proto je třeba získat ochranu zákona, legalizovat homosexuální svazky a pomocí povinné sexuální výchovy bude přísun mladých partnerů zajištěn. Ti, kteří propadnou vášni, se nezastaví před ničím.

Všeobecně je známo, že chlapci a mladí muži jsou k sexuálním experimentům a svodům více náchylní. Děti jsou zvídavé, důvěřivé a jsou zneužívány dospělými, často i vlastními rodiči. Tato skutečnost je jen jedním z důvodů, proč "odborníci" považují sexuální výchovu od nejútlejšího věku (už u předškolních dětí) za nutnou.

Každému, kdo zná homosexuální scénu kdekoliv na světě, je jasné, že pozornost a chtivost homosexuálů a pedofilů je zaměřena na co nejmladší partnery. A protože homosexuální aktivisté u nás jsou rovněž pilní, díky čemuž má registrované partnerství mnoho zastánců a zřejmě bude v blízké budoucnosti ustanoveno zákonem, chceme informovat o současné situaci u nás.

V otázkách souvisejících s lidskou sexualitou nemůžeme zůstat morálně neutrální. Každá společnost, každá civilizace, která se provinila proti morálním principům v sexuální oblasti, skončila katastrofou. Skutečností zůstává, že většina homosexuálních vztahů nemá trvalý charakter. O vysoké promiskuitě homosexuálů se raději nehovoří.

Rodiče, učitelé a křesťané nedovolte, aby se vaše děti staly středem zájmu homosexuálních aktivistů a výchovných experimentů nezodpovědných zákonodárců, ambiciózních sexuologů, psychologů a dalších odborníků, jejichž morální hodnoty se liší od křesťanských hodnot jako noc a den.

  • Zdali nevíte, že nespravedliví dědictví království Božího nedosáhnou? Nemylte se, však ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zženštilí, ani samcoložníci, (1 Korintským 6:9 )

- kas -