AiG - Answers in Genesis (ODPOVĚDI v GENESIS) je misijní služba, kterou založil Australan - Ken Ham, a kreacionista, když před lety prohlásil, že nastala doba, aby misionáři evangelizovali Ameriku. Během let se práce AiG rozšířila i do Británie. Právě tam v minulých týdnech způsobila přítomnost Kena Hama naprostý poprask. Do tohoto dění byl zavlečen dokonce i ministerský premiér Tony Blair. A co se vlastně stalo?

Ken Ham a jeho spolupracovníci připravili kreační přednáškové turné. První den konference reportér z BBC položil následující otázku: "Pane Ham, byl jste překvapen, že vaše návštěva u nás vzbudila takový rozruch, že dosáhla i komoru parlamentu?" Reportér posluchače informoval o tom, že přednáškové turné zaplnilo hlavní titulky tisku celé Británie. "Nikdy jsem neviděl tolik publicity na jedno téma - Kreace a Evoluce - v celé Británii". Uveďme si několik titulků britského tisku (The Guaridian, Times, Daily Mail, Daily Telegraph, Sunday Times, Sunday Telegraph, Observer, Independent, Scotsman, Sunday Sun):

Američtí kreacionisté na misii v Británii - Kreacionisté mladé země vyučují mizernou vědu a ještě horší náboženství - Kreační teorie se plíží do škol UK. Máme mít obavy? Ano, varují vědci. - Přednášky kreacionistů rozzuřily vědce - Biskup žádá novou inspekci na škole, která toleruje učení kreace - Bouře kolem výuky kreace na školách - Může náboženství a věda být rovnocenné ve vzdělání? - Evoluce je Boží metoda stvoření - Akademici kritizují kreacionistické školy - Premiér Blair podporuje kreaci ve školních osnovách - Premiér Blair způsobil vřavu kolem kreacionismu - Blair vyvolal nespokojenost v dolní komoře parlamentu - Návrat do ulity fundamentalistického náboženství

To je jen malá ukázka novinových titulků, které doprovázely turné Kena Hama v Británii. O co vlastně šlo? Organizace AiG si pronajala školní auditorium církevní privátní instituce. Ve chvíli, kdy kritici objevili na internetu oznámení o kreační přednášce, strhl se boj. Nejdříve byl napaden ředitel školy, který odpověděl, že jde o privátní akci. Na to byl ředitel vyzván, aby veřejně odpověděl, zda je přesvědčen, že je správné, aby se kreacionismus přednášel na školách. Na to ředitel prohlásil, že někteří žáci mají kreacionismus jako výběrový předmět (s poznámkou, že škola dodržuje národní standard výuky, který požaduje výuku evoluce). Děti se ve škole učí o Darwinovi, protože musí, ale v této souvislosti také studují odlišné pohledy víry. Proto například poskytuje prostor i Asociaci muslimských škol a výuka Koránu je jen jedna z ukázek tolerance. Přestřelka pokračovala výpady, že za peníze daňových poplatníků se kreacionismus na školách vyučovat nebude… až k obvinění, že křesťanští fundamentalisté připomínají Talibán a chtějí zvrátit dobu vědeckého pokroku zpět do středověku…

Řada vědců, humanistů, filosofů a církevních liberálů vystoupila jednotně proti instituci, kde vyučují nejen evangelikální křesťané, ale i nevěřící učitelé, za to, že umožnila prezentaci přednášek kreacionistů v rámci studia přírodních věd. Výbuchy zloby proti tomu, že někteří studenti mohli slyšet stanovisko kreacionistů, je považováno téměř za zločin. „To musí být zastaveno".

Rozruch zasáhl i parlament. Jednoznačné odsouzení školy však zastiňuje skutečnost, že právě studenti této školy mají nadprůměrné výsledky, jak prokázala státní kontrola inspektorů. Tony Blair se školy zastal a zdůraznil, že samotná vláda dává ostatním tuto školu za příklad kvalitního vzdělávání studentů. Nato se hněv obrátil na adresu Tonyho Blaira, že pokud je i on skrytý kreacionista, měl by okamžitě rezignovat na svoji funkci. Jinými slovy, nelze být ministerským předsedou a kreacionistou. Richard Dawkins, známý antikreacionista a president Humanistické asociace se dal slyšet, že: „Každý učitel přírodních věd, který popírá, že svět je miliardy (nebo miliony) let starý, zatemňuje mozek studentů, čímž zakrní jejich logické myšlení". A dodává, že „tito jedinci jsou hanbou učitelské profese."

A aby toho nebylo málo, na stranu vědců, humanistů a filosofů se přidaly i hlavy církví. Oxfordský biskup prohlásil v rozhlase a byl citován v tisku následovně. „Pokus prezentovat knihu Genesis jako odpůrce vědeckých pravd je příčinou, proč mají lidé pochybnosti o Bibli. Biblický literalismus uvádí nejen Bibli, ale i křesťany do hanby."

Rev. Arthur Peacok, který obdržel nedávno Templtonovu cenu ve výši jed- noho milionu dolarů za pokrok v náboženství, prohlásil: „Kreacionismus je falešná religionistika a falešná věda."

Reportér Observeru varuje veřejnost, že skutečnost, když někdo zmiňuje kreacionismus, „vyvolává obavy, že fundamentalistické doktríny, které zamořily Spojené státy, se začnou šířit i v Británii".

Dalo by se citovat z mnoha dalších reakcí. Pro nás zůstává skutečností, že přední humanisté napadli školu, která je částečně financována státem za to, že dovolila, aby několik studentů slyšelo ve volném čase o kreacionismu. Tento fakt vyjadřuje silnou netoleranci vůči křesťanství. To vše v zemi, která byla domovem mužů víry jako byl Weslley, Whitefield, Bunyan a Spurgeon, v zemi, kde byla Bible součástí nejen základního vzdělání, ale i na univerzitách, v ze- mi, kde křesťanské principy byly normou, je dnes zemí, která ztratila křesťanské základy.

- AiG Ministries, May 2002 -

Květnové číslo časopisu Týden mělo nadpis Biblí na Darwina - Vypukl pekelný spor o tom, jak vznikl svět a jaký má člověk původ. Půldruhého století starý vědecko-náboženský spor o původu člověka se opět dostává do vysoké politiky. Když George Bush před dvěma lety řekl, že „co se teorie evoluce týče, ještě nebyl vyřčen konečný verdikt o tom, jak Bůh stvořil Zemi", vypadalo to jako další z jeho absurdních přeřeků. Tentokrát jsou ale kritici Bushova často nerovného boje s mateřským jazykem vedle. Silně věřící protestant Bush zkrátka patří k zhruba polovině Američanů, která ohledně stvoření člověka, života vůbec a celého světa spoléhá na Bibli a její více či méně doslovný výklad. Jsou to tedy v čele se svým presidentem ignoranti a tmáři, kteří odmítají vědecké poznání? Odpověď, ať už se to ateisticky kovanému Čechovi může zdát jakkoli nesmyslná, zní nikoli.

Pro Evropana - od věřících Italů a Poláků až po české bezvěrce - je zuřivý zámořský boj o Darwina stěží pochopitelný. V Americe ale není v sázce pouze výraz evoluce ve školních osnovách, nýbrž konkrétní politická agenda.

Pokud není evoluce dokázána, tvrdí její odpůrci, nemůže se ve školách učit jako vědecký fakt, ale pouze jako jedna z vědeckých teorií. V takovém případě však nemůže mít protěžované místo ve státních institucích a tím méně by se měla přednostně vyučovat ve školách.

Průzkum veřejného mínění v Ohiu ukázal, že 74 procent rodičů si přeje, aby se Darwin o školní tabuli dělil s „inteligentním tvůrcem". Většina vědců jen lomí rukama. „Věda není demokratická záležitost," říká Kenneth Miller, biolog z Brownovy univerzity ve státu Rhode Island. „Devětadevadesát lidí ze sta si může něco myslet, a pravdu může mít ten jeden s opačným názorem".

(Týden 21/2002 str. 32-38)

I v u nás vydané knize „Darwinova černá skříňka" přišel autor, americký biochemik Michael Behe, s teorií „inteligentního designu", která tvrdí, že některé organické útvary (například lidské buňky odpovědné za srážení krve) se nemohly vyvíjet postupně, jak velí evoluce, poněvadž jsou na takový náhodný vznik příliš složité. Behe to nazývá „neredukovatelnou složitostí". Srážení krve vyžaduje spolupráci více než deseti různých bílkovin; Behe tvrdí, že se takový mechanismus nemohl vyvinout postupně bílkovinu po bílkovině, protože bez účasti jediné bílkoviny nefunguje nic. To podle něho implikuje existenci inteligentního tvůrce, síly, která přírodní vývoj přinejmenším nastartovala a dává mu obecný směr.

Z uvedených ukázek nejen z Anglie, ale i ze Spojených států vyplývá, že pekelný spor o Darwina může doutnat v našich církvích. V květnu letošního roku proběhl první víkendový pobyt s pracovníky AiG u nás. Podívejme se, jak tento seminář popsal přednášející Dr. Monty White:

Představoval jsem si, že Česká republika je temné a zpustlé místo. Všichni jsme slyšeli vyprávění o totalitním režimu, který v Československu vládl po mnoho let. Představoval jsem si zanedbané státem vlastněné budovy, kde komunistický režim indoktrinoval mladé v jejich ateistické a evolučně marxistické filosofii. Avšak nastala změna. V krásném prostředí Černé Hory vlastní tyto budovy křesťané. Na semináři se sešlo přes 170 lidí dychtivých slyšet úžasné pravdy Božího slova.

Konference se účastnila i řada kazatelů. Vláďa, můj překladatel, byl nadšený, že moje přednáška o důležitosti knihy Genesis a spásy člověka měla tak obrovský dopad a zvrátila jejich víru v „miliony let".

Po každém setkání v Blansku, Zlíně a v Brně následoval horečný čas otázek na datovací metody, Kainovu ženu, dinosaury, atd. Ateistická výchova způsobila stejné vakuum jako v naší zemi a jejich potřeby jsou stejné jako naše. Mnoho, opravdu mnoho lidí mi děkovalo, že jsem jim ukázal, že Bibli můžeme důvěřovat a že poznatky vědy nám dávají za pravdu.

Dokonce jsem byl pozván na brněnskou univerzitu. Malá skupina vědců a badatelů si vyslechla, proč věřím kreaci. To bylo poprvé, kdy kreacionista přednášel na univerzitní půdě. Vedoucí pracovník (The director) a jeho podřízení intenzivně a se zájmem sledovali mé důvody, proč nevěřím v evoluci. Byli překvapeni, že jsem začínal a končil Biblí a mohl jsem jim ukázat na nedostatky evolučních předpokladů. Vedoucí pracovník veřejně přiznal, že sice dále věří evolučnímu vývoji druhů, ale nemůže věřit, že evoluce je příčinou „velkého obrazu" jako je vznik života, vesmíru, atd… K tomu je třeba nadpřirozené vysvětlení! Bylo napínavé být s lidmi, kteří byli ochotni odložit dekády ateistického myšlení, evoluční indoktrinace a přijmout biblický pohled na kreaci. Lidé si prošli svým útlakem, ale přesto mají respekt k Božímu slovu, tak jak nám jej představuje Bible.

Answers, Prayer News, July-Sept. 2002