William Dembski je předním zastáncem teorie zvané Intelligent Design (Inteligentní uspořádání). To je také titul jedné z jeho knih, která po celém světě vzbudila velký ohlas. Dosud bylo prodáno 20.000 výtisků, což je u knihy tohoto druhu omračující počet.

Ve svém výzkumu Dembski aplikuje matematické a statistické poznatky a metody při hledání inteligentního záměru v uspořádání přirozeného světa. Jak řekl časopis Christianity Today, „hledá rozdíl mezi seskupením mraků a nápisem na obloze, který nese nějaké poselství."

Až do nedávna byl William A. Dembski (čtyřicátník) profesorem na Baylor University v texaském Waco. Baylor je se svými 18 tisíci studenty považován za největší baptistickou vysokou školu na světě. Dembského objevil sám prezident university Robert Sloan. Sloan si vytyčil dva cíle: přivést Baylor mezi špičkové americké university a přitom ji dovést zpět k jejím baptistickým tradicím. V rámci tohoto úsilí založil Centrum Michaela Polanyie a jeho vedení svěřil Dembskému.

Proč přišel tento vynikající odborník o profesuru a není na této křesťanské škole vítán? Proč se stal vyhnancem mezi vlastními čtyřmi stěnami? Dembski si totiž dovolil zabývat se hypotézou, že vesmír je spíše výsledkem záměrného plánování než souhrou náhodných událostí. Ačkoli je tento vědec s několika doktoráty z oblasti matematiky a filosofie evangelikálním křesťanem, autora plánů neidentifikuje ani nejmenuje, přinejmenším ne ve své výzkumné práci.

Jeho myšlenkám však nepřejí baylorští profesoři, kteří se tvrdošíjně drží naturalistického výkladu. Toto omezení vědce zavazuje, aby ve své práci uvažovali jako ateisté, i kdyby při svém výzkumu narazili na opačné důkazy. Proto Dembského teorie zavrhli a označili za „skrytý kreacionismus", který hlásá myšlenku, že Bůh stvořil svět v šesti dnech, doslova tak, jak to čteme v Bibli. Problém je, že Baylor uvázl v třenici mezi konzervativní denominací Southern Baptist Convention a liberálnější Baptist General Convention v Texasu, vůči nimž by škola měla být loajální.

Oponentům Dembského trvalo jen něco málo přes rok, než dosáhli jeho sesazení z vedoucího místa v baylorském Centru. V e-mailech a dopisech místním sdělovacím prostředkům obvinili Dembského z ohrožování vědecké pověsti Bayloru. V jedné chvíli spor zuřil tak ostře, že Robert Sloan, prezident univerzity, hovořil o „McCarthyismu". „Zamíchal jsem se do bratrovražedné války baptistů," sdělil Dembski UPI, když mluvil o ironii zápasu, při němž se dokonce i věřící muži a ženy ve své práci snaží uvažovat materialisticky. „Někteří z mých nejhorších protivníků jsou křesťané," řekl Dembski.

Opozice byla tak nelítostná, že většina biologů z Bayloru bojkotovala konferenci Polanyiova centra, které se účastnili uznávaní matematici a další vědci z celého světa, včetně dvou nositelů Nobelovy ceny. Odborníci z jiných univerzit se dokonce snažili konferenci sabotovat. Všem přednášejícím na rozvrhu poslali falešné „stornopozvánky", hlásí American Spectator.

Ačkoli měla konference obrovský úspěch, akademický senát Bayloru odhlasoval, aby byl prezident Sloan požádán o ukončení veškerých aktivit v oblasti Intelligent Design. Sloan tedy svolal „nezávislou komisi", která měla Dembského práci posoudit. Komise doporučila začlenit práci centra do činnosti Institutu pro víru a vzdělanost a „Intelligent Design" jednoznačně uznala za legitimní vědeckou disciplínu. Povzbuzen touto zprávou rozeslal Dembski e-mail: „Dogmatičtí oponenti Inteligentního uspořádání, kteří požadovali, aby bylo centrum zavřeno, se dočkali svého Waterloo." Dembski řekl: „Nepočítal jsem s tím, že vedení fakulty má smysl pro humor." Dva dny na to byl Dembski, se Sloanovým souhlasem, z pozice vedoucího centra sesazen.

Brumley, mluvčí univerzity, oznámil, že pro další pokračování Dembského práce bude na fakultě třeba „postavit mnoho mostů". Tvář profesora Williama A. Dembského není v učebnách na Baylor University vídána tak často jako dříve. „Vládne tam velmi nepřátelské ovzduší," sdělil United Press International (UPI). „Navštěvuji knihovnu a používám tělocvičná zařízení, ale pracuji doma. Dostal jsem nabídky z několika křesťanských vysokých škol," řekl, „ale odejít by znamenalo darovat vítězství zdejším sokům. Moje smlouva s Baylorem platí ještě čtyři roky."

Robert Sloan, uznávaný odborník na Nový zákon, připomněl členům fakulty, jak v minulosti vědci trpěli útlakem ze strany fundamentalistických kreacionistů. „Je poněkud ironické, že dnes členové vědecké obce, jak se zdá, utlačují ostatní." Sloan kapituloval, ačkoli mluvčí Bayloru Larry Brumley říká, že „Dembského práci stále podporuje".

Uwe Siemon-Netto, korespondent UPI pro náboženství. Komentář ke zprávám UPI z 21. 12. 2000. Všechna práva vyhrazena.

Slovo na závěr. I když ZOD toho v posledních letech na téma kreace mnoho nového neotiskl, otázka důvěryhodnosti Bible neztratila na důležitosti. To, že kreaci nevěnujeme více pozornosti vychází ze skutečnosti, že samotné důkazy o Boží existenci a jedinečném způsobu tvoření duši člověka samy o sobě nikdy nepřesvědčí. Svrchovaně může přesvědčit jen Duch svatý, který dává oči, aby viděly, a uši, aby slyšely. Věříme, že jasno v otázkách kreace a evoluce může člověku na cestě víry pomoci, ale samo o sobě nikoho nespasí. Ať je nám vzorem a příkladem citát nositele Nobelovy ceny Ch. Townese:

„Učím-li lidi, jde mi především o to, abych je naučil, jak mají myslet, ne to, co si mají myslet."

(Týden 21/2002)

- připravila kas -