Dick Morris, bývalý poradce prezidenta Clintona, varuje Ameriku v knize Přesilové hry: Vyhrát nebo prohrát – jakou úlohu hrají velcí političtí vůdci historie, když pronikání islámu a jeho hrozivá přítomnost v západní Evropě zastrašuje mnoho amerických spojenců od plné podpory například amerického útoku na terorismus v muslimských zemích. Ve vysílání kabelové televize C-SPAN 2 devátého června 2002 se Morris vyjádřil, že městům jako je Londýn a Paříž nehrozí větší teroristické útoky, protože v nich žijí klíčoví teroristé. To by se mohlo změnit, pokud by Anglie, Francie nebo Německo podpořily Ameriku v rozšíření války proti terorismu, zejména na Blízkém východě.

Publicista Patrick Buchanan, který psával prezidentské projevy Ronalda Reagana a dvakrát kandidoval na prezidenta, vysvětluje, proč muslimská imigrace do západní Evropy v blízké době poroste ještě více. Buchanan píše:

… kromě muslimské Albánie, není jediný evropský národ s takovou porodností, která by mu umožnila přežít v jeho současné podobě do poloviny 21. století. Podle odhadu Spojených národů ubude v Evropě do roku 2050 124 miliónů lidí… V některých evropských zemích již počet pohřbů převyšuje počet porodů. Od dob černého moru nezažila Evropa takový populační kolaps… Jen pro udržení současného poměru populace v aktivním věku (15-64 let) k seniorům (nad 65 let), jenž je 4,8:1, by Evropa musela přijmout do roku 2050 1,4 miliardy lidí.2

Zrychluje se evropský populační kolaps jen kvůli nesčetným potratům, nebo také proto, že mnoho Evropanů považuje rodičovství za nepraktické, protože oba rodiče musí pracovat kvůli vysokým daním z příjmů? Tím se už Buchananův článek nezabývá a přechází k jinému bodu: Odkud přijde oněch 1,4 miliardy potřebných imigrantů? Většina jich přijde ze severní Afriky, středního východu a z bývalých kolonií starých impérií… Maročané se vracejí do španělských měst, ze kterých byli jejich maurští předkové vyhnání v roce 1492. Islám začal znovudobývat Evropu…

Tak, jak se na jedné straně křesťanské kostely v Evropě vyprazdňují, tak se mešity zaplňují. V Německu je již 2000 mešit a ve Francii žije 5 miliónů muslimů. Navíc se odhaduje, že každý rok přichází do Evropy na půl miliónu ilegálních přistěhovalců.3

Buchanan předpovídá Evropě zlověstnou budoucnost:

Rasové nepokoje vypukly ve městech střední Británie – Bradfordu, Burnley Oldhamu a Leedsu. V Paříži udeřili tvrdě Alžířané na fotbalovém hřišti během hry s Francií. Skandovali jméno Usámy bin Ládina a vyděšení Pařížané se zamykali ve svých bytech.4

Dick Morris hlasitě varoval ve vysílání C-SPAN 2:

Rostoucí síla islámu v západní Evropě přispívá k obnovení evropského antisemitismu.5

Kdo ví, zda měl Morris na mysli článek Jeffa Jacobyho „The Canary in Europe's Mine“ (Kanárek v evropských dolech), který se objevil v Boston Globe 28. dubna 2002. Jacoby napsal:

Po celé Evropě se zvedají kameny a hadi nenávisti se bez zábran plazí k Židům. V Belgii zbili gangsteři vrchního rabína a kopali ho do obličeje. Do dvou synagog v Bruselu byly vhozeny zápalné bomby, v Charleroi se pálilo z automatických zbraní… na židovského studenta Ješivy, který četl Žalmy o sabatu. Nikde však nevzplály plameny antisemitismu tak divoce, jako ve Francii. V Lyonu najelo auto s náloží na synagogu. V Monpellier byly hozeny zápalné bomby do židovského náboženského centra. Zápalné bomby byly rovněž vrženy do synagog ve Strasbourgu, Marseille a do židovské školy v Creteil. V Toulose byl napaden molotovovými koktaily židovský sportovní klub.6

Poté, co vylíčil alespoň deset případů hanebného řádění, uzavírá Jacoby: Antisemitismus byl odnepaměti součástí evropské společnosti s výjimkou periody, kdy vyšly najevo hrůzy holocaustu … a Evropa se opět vrací do starých kolejí. Někteří Evropané jsou šokováni, ale nejběžnější reakcí je samolibé prohlášení … stala se politováníhodná chyba. Násilí, namířené dnes proti Židům, bude zítra namířené proti křesťanům.7

Jacoby se nezmiňuje, že násilí v případě zmíněných útoků páchají muslimové. Pokud chtějí dělat špinavou práci neonacisté a skinhedi, proč by si měli muslimové špinit ruce? Ale nenávist k Židům a Izraeli, kterou sdílejí neonacisté, skinhedi a muslimové, se může stát vzájemnou dohodou a policejní složky by měly být připraveny.

Antisemitismus leží pod Evropou jako černouhelná sloj. Někde je skrytý v hloubce, jinde vystupuje na povrch. Nacisté ve 30. letech 20. století přeměnili sloj antisemitismu v Německu v povrchový důl. Komunisté ji bagrovali po celé východní Evropě téměř století. Nyní budou radikální muslimové v pokušení zapálit v této sloji podzemní oheň. Západní Evropa je neovladatelný Titanik tragicky sevřený ledovci autoritativního islámu. Ani Morris ani Buchanan nenavrhují, aby Amerika změnila kurz a pokusila se o záchrannou akci. Jak by mohla tak mladá země pomoci starší společnosti, která sama sebe vnímá jako vrcholek pyramidy moudrosti? Aby byla americká pomoc Evropou akceptována, musela by být nabídnuta delikátnější cestou. Možná takové obratnosti nejsme schopni. Ale jestliže najdeme způsob, jakým poskytnout pomoc, kterou Evropa akceptuje, tak pomozme. Potíž je v tom, že stejný ledovec proráží trup naší vlastní lodi.

– Don Richardson –
Tajemství koránu
  Vydal Regal Books Ventura, CA. USA © 2003 Všechna práva vyhrazena

Literatura:
(1) Dick Morris, „Booknotes: Power Plays,“ C-Span 2, June 9, 2002.
(2) Patrick Buchanan, „Forum“, USA Today, March 5, 2002, n.p.
(3) Ibid. 4. Ibid.
(5) Dick Morris, „Booknotes: Power Plays,“ C-Span 2, June 9, 2002.
(6) Jeff Jacoby, „The Canary In Europe's Mine,“ Boston Globe, April 28, 2002, n.p. 7.