V květnu jsme se zúčastnili dvoudenní mezinárodní konference v Rytířském sálu Senátu ČR. Téma přednášek bylo „JAK BRÁNIT ZÁPAD?“ Přednášející byli představitelé nejrůznějších institucí. Roger Scruton, filosof a konzervativní myslitel z UK, hovořil na téma „EVROPA A USA“: přátelé nebo protivníci?“, Andrew Bacevich, z Boston University, U.S.A. přednesl téma: Vývoz demokracie?, Ital Roberto de Mattei, z Centro Culturale Lepanto, hovořil na téma „Dovoz islámu?“ profesor Otta Ulč, Binghamton University, U.S.A. představil téma „Obrana hodnot západu: morálka, kultura a politické uspořádání společnosti“. Všechny přednášky byly mimořádně podnětné a zajímavé. Smutnou skutečností zůstává, že doposud si jen málo Evropanů uvědomuje nebezpečí islámu a mnoho je jich přesvědčeno, že problémy s terorismem jsou vyvolané špatnou zahraniční politikou Spojených států. Jeden z řečníků, který se právě vrátil z Izraele, prohlásil, že si snad nikdo v Evropě neuvědomuje, že se nacházíme tam, kde byl Izrael před lety. Brutální a sebevražedné útoky, ať se odehrávají kdekoliv na světě, mají jeden cíl. Islámští bojovníci jsou odhodláni obětovat ve svaté válce vše. Snad všechny dnešní teroristy, sebevrahy spojuje nenávist vůči neislámskému světu, především k židům a křesťanům. Terčem může být kdokoliv.

Téma islám a demokracie jistě stojí za zamyšlení, obzvláště ve světle sou- časných únosů, podřezaných hrdel ne- vinných pracovníků, stovky mrtvých dětí a sebevražedných útoků proti vlastnímu obyvatelstvu. Zatím proběhla jen jedna solidární akce na záchranu unesených francouzských civilistů, která stojí za zmínku. To je v podstatě vše. Protestní akce proti terorismu, který ničí veškeré snahy o zavedení pořádku v Iráku vlastní vládou, neexistují. Kde jsou všichni „míroví“ aktivisté, kteří téměř nikdy neprotestují proti zlu, ale vždy jen proti tomu, kdo se zlu postaví. Neproběhla ani jedna akce ochránců přírody, naftová pole v Iráku hoří a zkoprnělý svět tiše přihlíží, mlčí a ustupuje. Není to pokrytectví? Ti, kteří jsou ohroženi nejvíce, prožívají strach a nejistotu. My ostatní si myslíme, že se nás to netýká a zapomínáme, že několik teroristů může dnes destabilizovat kteroukoliv zemi světa.

Los Angeles Times uveřejnil 3. března 2004 článek s názvem „Imigranti mění tvář staré Evropy“:

Evropa se musí smířit s tím, že muslimů přibývá a bude přibývat. Zatím jich má 15 milionů a do deseti let se jejich počet zdvojnásobí.

– kas –