Dobrá zpráva prostřednictvím České televize

Proč název EXIT 316? = Východ 3,16 = Jan 3:16

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Před dvěma lety přijel Luboš Hlavsa na seminář do Malenovic a při setkání s misijním pracovníkem Davem Pattym zmínil svou touhu natočit nějaký křesťanský pořad pro mládež. Dave odpověděl, že on se už několik let modlí za to, aby se statisíce mladých lidí v Česku mohly seznámit s biblickým poselstvím skrze televizní obrazovku.

Mohlo zůstat jen u tohoto rozhovoru, ale Bůh způsobil, že Česká televize pár měsíců poté oslovila Lubošovu produkční firmu s prosbou o přípravu takového pořadu.

V únoru 2006 Křesťanská akademie mladých (KAM) podepsala s Českou televizí licenční smlouvu, na jejímž základě má KAM připravit a vyrobit 17 osmnáctiminutových pořadů a ČT má záměr odvysílat tento cyklus na podzim roku 2006.

EXIT 316 je křesťanský publicisticko-vzdělávací program pro mládež. Vychází z víry v Boha, víry v Krista a víry v Bibli, a jeho cílem je ukázat mladým lidem na další, dnes již často zapomenutou a neznámou možnost řešení jejich každodenních problémů podle biblických principů.

Pořad by se měl stát alternativou širokého názorového proudu prezentovaného zejména neveřejnoprávními médii, která vybízejí k sebestřednému a materialistickému způsobu života, místo aby poskytovala solidní morální základ (viz např. fenomén „reality-show"). Věříme, že i když je křesťanství v dnešní době většinou vnímáno jako něco zastaralého a nepraktického, může se stát velmi užitečnou, praktickou a atraktivní pomocí v řešení základních lidských problémů.

Každý díl bude tématicky zaměřen (např. Jiná dimenze, Láska, Přátelství, Konflikt, Odpuštění, Image, Zklamání, Strach, Odvaha, Pravda a lež, Sex, Závislost, Hněv, Víra, Temnota, Úspěch, Smysl života) a bude obsahovat videoklip, anketu, životní příběh, pohled známé osobnosti a na závěr bude nabídnuto biblické východisko – „exit" z dané problematiky jako alternativa klasických řešení. Celým dílem provázejí dva moderátoři, „andělé", kteří natáčí reportáž o lidech pro „nebeskou televizi".

Celou produkci a režii zaštiťuje rodinná firma Hlavsových ZoomFilm, scénáristou je Adam Parma, dramaturgem za Českou televizi Petr Raus a moderátory jsou Aleš Juchelka a Johanka Veselá. Celý projekt koordinuje za KAM Honza Škraňka a na paralelní kampani se podílí Petr Húšť, Lucie Řehořová a další.

Cílem KAM není jen ukázat mladým lidem skrze televizní obrazovku to, že skoro dva tisíce let stará Bible nám má co říct i v dnešní době, ale snahou je také vyvolat ve společnosti hlubší diskuzi o tématech, uvedených v České televizi.

Cílem EXITu 316 tedy není evangelizační kampaň, tak jak jsme zvyklí – například ve stylu Pro-CHRIST a podobně. Cílem je vyvolat otázky vedoucí k přemýšlení o poselství Bible, o Bohu, a tak nepřímo pootevřít dveře evangeliu a odstranit alespoň některé bariéry bránící lidem ve slyšení evangelia. Cílem je otevřít prostor všem křesťanům této země, aby využili mimořádné a možná neopakovatelné příležitosti k podpoře tohoto projektu především následnou prací s lidmi. Povzbuzujeme všechny křesťany k tomu, aby od září sledovali Českou televizi a pořad EXIT 316, využili této příležitosti a osobně se zapojili do otevřené diskuze k tomuto pořadu s lidmi, kteří budou mít zájem dívat se na řešení každodenních problémů pohledem Bible. Každý křesťan bude mít příležitost otevřít pootevřené ještě více … a k tomu nás Bůh volá. „Nebraňte jim a nechte je jít ke mně," říká Pán Ježíš na obranu těch bezmocných.

Trans World Rádio v podpoře tohoto projektu vidí také svoje poslání a bude se snažit být doplňujícím elementem EXITu 316.

– Převzato z TWR, Anténa 1/2006 –