PROTOŽE TĚ RODIČE CHTĚLI

Občanské sdružení Hnutí Pro život ČR (HPŽ ČR) zahájilo v květnu tříměsíční osvětovou informační kampaň zaměřenou na prevenci umělých potratů u dospívající mládeže. Kampaň s hlavním sloganem „Žiješ, protože tě rodiče chtěli" otvírá novým, velmi otevřeným způsobem téma interrupcí jazykem blízkým mládeži. Kampaň je svou formou blízká náctiletým, kteří odmítají jakékoli tabuizování, a snaží se pozitivním způsobem evokovat vděčnost, odpovědnost, solidaritu a další pozitivní hodnoty moderního člověka.

S kampaní se veřejnost v rámci celé republiky bude po tři měsíce setkávat prostřednictvím billboardů, časopisů, spotů v rádiích a na internetu

<http://svobodavolby.cz>

Zdeňka Rybová, viceprezidentka Hnutí Pro život ČR, k tomu dále uvedla:

Je nutné, aby dospívající, kteří začínají pohlavně žít velmi brzy, věděli o možných dopadech svého jednání a mohli se tak rozhodovat opravdu odpovědně s dobrou znalostí všech rizik. Každý mladý člověk přirozeně hledá to, co je jeho srdci a pocitům nejbližší. Patří sem i svobodná volba toho nejlepšího z možných řešení nastalé složité situace, která často může souviset právě s otázkou umělého potratu.

HPŽ ČR si uvědomuje rizika související s otevřeným přístupem k této citlivé otázce. Ztotožňuje se s psychiatričkou Dr. Ilonou Burdovou, která již dříve uvedla:

I mně připadá děsivé to, jak se potrat provádí. Ale pokud o tomto problému chceme veřejnost pravdivě informovat, nevím, jak se oněm děsivým popisům či obrázkům vyhnout. Na jedné straně se společnost nechává zahlcovat násilnými scénami ve filmech, zprávách, počítačových hrách a zároveň ji děsí pravdivé informování o metodách umělých potratů.

HPŽ ČR věří, že tímto způsobem dojde k otevřenému dialogu nejen mezi mládeží, ale i ve zbytku společnosti, a doufá, že dospělí najdou dostatek odvahy i trpělivosti pro zodpovídání otázek dospívajících. HPŽ ČR tak zároveň vychází vstříc dlouhodobému volání poslanců a dalších představitelů parlamentních stran, kteří opakovaně při projednávání změn v potratové legislativě volali po nutnosti osvěty a dobré informovanosti široké veřejnosti. HPŽ ČR si přeje, aby se tato dlouhodobá otevřená kampaň stala také odrazovým můstkem pro mapování objektivního postoje veřejnosti před znovuotevřením tématu na zákonodárné půdě.