• Deset malých křesťanů sedávalo pospolu ve sboru, jeden z nich se nelíbil kazatelovi a zůstalo jich devět.
 • Devět malých křesťanů chodilo spát velmi pozdě, jeden z nich v neděli dospával a tak zůstalo osm.
 • Osm malých křesťanů se vydalo úzkou cestou, ale jeden z nich se vydal zkratkou a zůstalo jich sedm.
 • Sedm malých křesťanů mezi sebou štěbetalo jako kuřata, jednomu se nelíbily chvály a zůstalo jich šest.
 • Šest malých křesťanů bylo činorodých, ale jeden z nich ztratil zájem a zůstalo jich pět.
 • Pět malých křesťanů se blížilo k nebeským branám, ale jeden z nich si potřeboval odpočinout. Dál pokračovali čtyři.
 • Čtyři malí křesťané byli pilní jako včeličky, ale city jednoho z nich byly zraněny a tak zůstali tři.
 • Tři malí křesťané si nevěděli rady jak dál, jeden z nich se začal věnovat sportovnímu fandění a zůstali dva.
 • Dva malí křesťané a to už je naše říkanka u konce, měli natolik různé názory, že zůstal jen jeden.

Ptáte se, co zmůže jeden křesťan sám? Například:

 • Když pozve kamaráda na biblickou skupinku, už jsou dva.
 • Když každý z nich získá jen jednoho, už jsou čtyři.
 • Když čtyři horliví křesťané získají další čtyři, bude jich osm.
 • Když osm křesťanů získá během roku další, jako ti předchozí, než se deset malých křesťanů ohlédne, mají sílu bratrů a sester, kteří jsou ochotni následovat, modlit se a sloužit, kteří se do běžné modlitebny ani nevejdou. Ta trocha námahy už stojí za to.

– Internetový folklór –