stručně řečeno antikrist

Pravděpodobně už jste někdy zaslechli termín náměstek Kristův. Co ale znamená slovo náměstek? Samo slovo dává tušit, že je to někdo, kdo jedná místo někoho. Například ministr má své náměstky, kteří ho mohou v určitých kompetencích zastupovat. Nyní se podívejme do řecko-českého slovníku k NZ [1], co znamená hojně používaná předpona anti. Slovník jako první význam uvádí pův. místně naproti. Jako příklad mě napadá, že naproti řeckému ostrovu Kythira leží ostrůvek Antikythira.

Druhý význam uvedený ve slovníku je ovšem mnohem relevantnější a uvádí, že anti slouží k označení toho, že jedna veličina nahrazuje druhou nebo má stejnou hodnotu: místo něčeho nebo někoho. Zde je relevantní místo, někoho srov. náměstek = na místo (někoho). Tedy náměstek Kristův můžeme stručněji vyjádřit slovem antikrist. Připomeňme jen, že Pán Ježíš Kristus žádného svého náměstka nebo-li antikrista neustanovil. Slíbil nám totiž Ducha pravdy, který nás do veškeré pravdy uvede (viz Jan 16. kap.)

[1] Josef B. Souček, Řecko-český slovník k NZ, Kalich - Praha, čtvrté vydání 1994.

- Radovan Hynek -