Sestro a bratře Steigerovi,

prosím Vás o opětovné zasílání časopisu Zápas o duši. Odhlásil jsem ho v r. 1999, protože jsem byl tehdy nespokojen s jeho obsahem. Úplně jsem vynechal vlastně jen několik čísel a začal se k němu vracet. Pravidelně mi ho půjčuje bratránek František. Často uvažuji o tom, zda Vám napsat, abyste mi ZOD opět zasílali, abych si ho mohl opět zakládat. Nicméně půjčování si časopisu má také své kouzlo.

Ale některé články z vydání října 2008 mě potěšily natolik, že to již nechci dále odkládat - prosím Vás, abyste mě opět zařadili zpět do evidence odběratelů a poslali mi, jestli je to možné, i toto říjnové číslo.

S vděčností Váš

- Jaroslav P. -

Poděkování

... nechtěl jsem vás obtěžovat a říkat si o pár starších čísel ZODu k připomenutí si již čtených článků. Početl jsem si a opět se zhrozil, jak člověk zapomíná.

U některých textů jsem si podle názvu pamatoval, že jsou dobré, a třeba i ústřední myšlenku, ale další z myšlenek jsou pryč, třebaže jde o věci čtené třeba jen před rokem. A tak článek, který potěšil před rokem, povzbudí po roce znovu, což je dobrá stránka zapomínání.

Děkuji za ZODy 2007 a 2008. Soli Deo Gloria.

- Jaroslav Plecháček -

 

... jste velice milí a děkuji za informaci; musím lépe číst a sledovat. Já jsem vám v té první zprávě děkovala za vaší službu, jak to vlastně dělá každý, kdo vás čte. Jste nám přínosem. Já jsem s vámi už od počátku 90. roku, tehdy jsem různě množila váš časopis a pak rozdávala lidem v Českých Budějovicích na vás kontakty. Časopis šel z ruky do ruky, tehdy nebyl ještě internet. Dnes jsou v církvi nejrůznější problémy, ohledně desátků i členství v církvi. ... Díky za Boží milost, že nám otvírá průduchy nebeské, aniž bychom museli dle SZ za to zaplatit, či si to nějakým způsobem zasloužit jako děti Nejvyššího Krále.

Četla jsem o Historii desátků a to mne ještě více utvrdilo v mém přesvědčení. Stejný problém mám i s členstvím v církvi, kde jsem byla 16 let členem a vedoucím skupiny, která se rozrostla v další skupiny. Členství se během asi 13 let obnovovalo vždy s nástupem nového pastora, s novým ustanovením, a teď dokonce i názvem církve. Nevím proč bych měla znovu podávat přihlášku do členství, když už členem jsem. Dopadlo to tak, že ti, kteří se nestali novými členy, jsou považováni za zahřívače židlí, a za ty se náš pastor nemodlí, protože nejsou z jeho stáda. Mám ty, kteří tam jsou ráda a nechci odejít, protože jsem byla u jejího vzniku, moje srdce je tam, ale je mi líto všech, kteří tam jako nečlenové přicházejí, hledají své místo, kde by spočinuli, ale odcházejí, obviněni ve svém srdci, že tam vlastně nemají co dělat. Ať jdou odkud přišli, do svých církví. Nerozumím tomuto jednání, mám pastora ráda, znám ho z dob, kdy ještě nebyl kazatelem. Vím, že Boha miluje a nevím, co dělat dál.

Odejít se mi nechce, protože v Č.B. není zatím žádná probuzená církev. Vždyť si můžete poslechnout kázání Církve dříve Slovo života, nyní Cesta života z 9.11. a 16.11. 2008. Je mi z toho všeho fakt velmi těžko, prosím o radu a modlitby. S úctou vaše

- Z. H., Č.B. -

 

Přeji dobrý den,

asi před 3 roky jsem při četbě Písma nalezl spojení mezi následujícími verši:

  • Než přijde konec, bude toto evangelium o Království kázáno po celém světě na svědectví všem národům. (Matouš 24:14) a
  • Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země - každému národu, kmenu, jazyku i lidu. (Zjevení 14:6)

Mt 24:14 je mnohdy vykládán coby „barometr" blížícího se konce, dokonce jsem slyšel statistiky o stavu evangelizace celé Země, které odhadují, kdy dojde evangelium do všech koutů světa. Dle těchto veršů rozumím, že svrchovaný Bůh má vše ve své moci a není závislý na lidské schopnosti šířit evangelium. Myslím si, že o nesení dobré zprávy hovoří jiné verše.

Ať Bůh žehná Vaší práci.

- Zdraví Vít Mosler -

 

Dobrý den, pane Steigere,

Jako student apologetiky jsem při brouzdání na internetu za účelem stažení nějakých relevantních MP3 materiálů narazil na Vaše stránky. Chci Vám a Vaší ženě tímto velmi poděkovat za výsledek Vaší práce tam předložený... pro mne osobně je to velmi přínosné.

- Jiří Lemer -

 

Milí v Pánovi, brat Steiger

niekoľko rokov som odoberala Váš časopis a vždy som sa veľmi tešila na nové číslo. Pomáhal mi v pestovaní lásky k Pánovi Ježíšovi, v duchovnom rozhľade i pri hľadaní biblických právd. vy ste boli so svojim časopisom pri mojom duchovnom zrode a pri učení Božej abecedy. Ani neviete, ako veľa ste pre mňa urobili a ako veľmi som sa z Vašej služby tešila. Uverejnili ste i môj zvláštny zázračný príbeh uzdravenia z ťažkej vyše 20 ročnej závislosti Pánom Ježíšom Kristom. I teraz Vám ďakujem.

Som Vám nesmierne vďačná za Vašu prácu na duchovnom poli. Nech Vás Pán za všetku Vašu starostlivosť a túžbu po Božej pravde požehnáva. V súčasnosti sa i na Slovensku nachádzajú dobré kresťanské časopisy a som zastáncom toho, že radšej viac Biblie ako časopisov. Chodí mi domov toľko časopisov, že nemám kedy ich všetky poriadne čítať, rada i rozdám, ale češtinu už ovládajú naši ľudia menej, mladší odo mňa české časopisy pre jazykovú bariéru nechcú. Ja však patrím ku generácii, ktorí vieme čítať česky a nerobí mi to najmenší problém. Bohu vďaka, lebo v češtine je mnoho vynikajúcich kresťanských kníh.

Len a len pre nedostatok času som nútená Vás poprosiť, aby ste mi už Zápas o dušu neposielali. I naďalej chcem sa za Vás modliť, žehnám Vám i Vašej práci.

Čo najskôr pošlem i finančný príspevok.

Díky, přeji Vám oběma dobrý boj.

V láske Kristovej

- Dana Zubčákova z Krupiny -