Pracuji se studenty vysokých škol. Někdy se stává, že spolu začnou chodit. Je to lidské a normální, že mají od Boha určité fyzické touhy (avšak padlé), a chtějí některé z nich praktikovat i ve svých vztazích. Víte jaké – týkající se sexu. Samozřejmě, většina z nich ví, že Bible sexuální témata popisuje jako Boží dobrý, krásný a příjemný způsob, jak k sobě přiblížit muže a ženu v manželství. Před tím, než nastane ten čas, se mne páry ptají, jestli je zde způsob, jak mohou budovat svůj vztah ve svatosti, přiměřeným způsobem a vyhnout se pokušení.

Vždy jim připomínám, že nejde jen o porušování pravidel – jde o postoj srdce. Připomínám jim milost evangelia, která platí na veškeré hříchy z minulosti i budoucnosti, a že hřích v této oblasti není výjimkou. Povzbuzuji je, aby svůj zrak upřeli ke Kristu, prohlubovali svůj vztah s Ním a podobné dobré duchovní věci. Ale pak, když se dostaneme k „praktickým“ radám, nabídnu jim několik (lehce humorných) zásad, které pomohly mně a mé ženě během čtyř let, kdy jsme spolu chodili.

Nevím, jak víc tento bod dostatečně zdůraznit, že tohle nejsou žádné zákony, ale obecné zásady, které vám pomohou poslouchat Boží zákony pro vaše vlastní dobro. Nejsou to náročná pravidla. Přesto jsou však moudrá. Některá mohou vypadat dětinsky nebo hloupě. Možná při jejich čtení obrátíte oči v sloup a řeknete si „Vážně? No tak, nejsem přeci zvíře!“. To je pravda, ale nejste ani anděl a následující rady vám mohou pomoci uctívat Boha i ve vašem vztahu:

 1. Oblečení není dobrovolné. Ale vážně, zůstaňte módní – a ve svém oblečení.
 2. Když nikdo jiný není doma, také nejste doma. To by zpočátku mohlo zúžit vaše možnosti, co společně podniknout, ale můžete být kreativní. Nevím, jak víc tento bod dostatečně zdůraznit.
 3. Auta jsou zábavná, pokud je někdo řídí. Když stojí, můžete se dostat do nesnází.
 4. Najděte si osobu, které důvěřujete, a dejte jí privilegium mluvit vám do života a hovořit s vámi o tomto tématu kdykoli. Nelžete jí.
 5. Zvažujte pravidelně důsledky svého jednání.
 6. Modlete se na začátku vašich schůzek.
 7. „Zdřímnout si“ společně je hloupost. Jedna věc je usnout při sledování filmu, ale jinak... ne.
 8. A Bůh řekl: „Budiž světlo...“
 9. Sledování porna vždy ovlivní vaše chování k ostatním. Nakonec, porno přetváří způsob, jak se chováte ke svému příteli/přítelkyni. Vyhněte se mu za každou cenu.
 10. Koupání je dobrá skupinová zábava.
 11. Bůh vám dal nohy z určitého důvodu. Utečte, když je to potřeba.
 12. Bavte se o tomto tématu často. Osvěžte si a připomeňte si biblické zásady a normy pro váš vztah.

Více než všechny zmíněné rady je samozřejmě důležité snažit se neustále následovat Krista. Rady a tipy mohou na chvíli pomoci, ale je to hluboká vnitřní svatost přicházející skrze Ducha svatého, která mění naše city zevnitř skrze milost evangelia.

Soli Deo Gloria

Překlad Kateřina Babická

http://derekzrishmawy.com/2013/11/15/12-tips-for-keeping-it-clean-in-you...