Zatímco Evropané považují džihád za barbarskou válku způsobující děsivé masakry, zotročení a genocidu, pro muslimy džihád znamená mírumilovné rozšiřování islámu.

Džihád zahrnuje více oblastí: válečné akce, terorismus, únosy, vymáhání výpalného, otroctví a podmínky příměří. Ale existuje také jiný džihád proti nevěřícím, duchovní džihád, který je veden mírumilovně: džihád vedený perem, propagandou a obracením na víru. Existuje také džihád srdcí, a tím je korupce: korupce nevěřících ve vysokém postavení. Jde o to ovlivnit je tak, aby považovali islám za dobrý a pomáhali jeho rozvoji ve vlastních zemích, a v konečném důsledku usnadnili jeho vítězství. Proto, aby mohli integrovat muslimské obyvatele, rezignovali naši evropští vůdci na evropské židovsko-křesťanské kořeny naší kultury. Islám drží v dnešní Evropě trumf: je jím rychlý úpadek křesťanství. Souvislosti jsou jasné: Buď křesťanství najde novou vitalitu a výbavu, nebo bude duchovní vakuum vyplněno islámem, východními náboženstvími, ezoterickými naukami, New Age a jinými sektami.

Z přednášky pro organizaci Christian Solidarity International z r. 2007, Teologické texty, 2009, 20/3

JINÝ DRUH VÁLKY

Vzorce pronásledování

Kdekoliv žijí křesťané uprostřed muslimské většiny, jsou vystaveni neustálým a nesmiřitelným útokům. Dokonce i v Africe, kde se během posledního století šíří křesťanství nejrychleji, je islámské pronásledování všudypřítomné. V zemích, kde mají křesťané nad muslimy početní převahu, jako je Keňa, Nigérie a Tanzánie, stávají se kostely terčem pravidelných útoků muslimských džihádistů.

Vymýcení křesťanství z míst jeho zrození v zemích severní Afriky a Středního východu, učinilo z místních křesťanů menšinu. Více než 93 % obyvatel Středního východu je muslimského vyznání, 1,6 % židovského a méně než 4 % křesťanského. Méně než 0,6 % z celkového počtu 2,2 miliard křesťanů světa žije na Středním východě a v Severní Africe, kde jejich počty dále klesají. Londýnský Guardian k této situaci poznamenal: Náboženské prostředí a vztahy na Středním východě vypadají ještě křehčí než kdykoliv dříve a z Arabského jara se stává křesťanská zima.”

Islamizace Egypta

Dokonce i v Egyptě, kde křesťané po staletí žili a tvořili většinu obyvatelstva, prchá velký počet křesťanských rodin ze země.

Křesťané jsou v Egyptě terčem

Organizace Amnesty International ohlásila, že i když je egyptská vláda nadále největším příjemcem americké humanitární pomoci, není ochotná zajistit ochranu před všeobecnou diskriminací a extrémním násilím muslimů vůči koptským křesťanům.

Mešity mobilizují vražedné skupiny

Skupiny radikálních muslimů, které jsou často podněcovány muslimskými klerikály v mešitách, přepadli, vypálili a zbořili mnoho historických kostelů v Egyptě. Pomocí megafonů jsou z minaretů vyzýváni, aby házeli kameny, Molotovovy koktejly a zápalné bomby do křesťanských budov, aby během bohoslužeb přepadali křesťany.

Spoluvina vlády

Egyptská policie odmítá proti tomuto násilí zasáhnout a chránit životy a majetek křesťanů. A tak ti, kdo se těchto útoků účastní, nebývají obviněni ani odsouzeni. To, že egyptský parlament, v němž má většinu muslimské bratrstvo, přijal islámský zákon šaria jako součást egyptské ústavy, pouze povzbuzuje opětovné vzkříšení islámského extremismu a otevřenou nenávist vůči početné křesťanské menšině.

Nejvíce pronásledovaná víra na světě

Německá kancléřka Angela Merkelová poznamenala: „Křesťanství je nejpronásledovanějším náboženstvím světa.“ Předchozí francouzský prezident Nicholas Sarkozy prohlásil, že křesťané stojí tváří v tvář „neobyčejně podlé náboženské čistce Středního východu“.

Globální útok na křesťanství

Nová kniha Petra Marshalla „Pronásledováni: Globální útok na křesťany“, odhaluje šokující případy, které jsou skryty za statistickými tabulkami. Křesťané jsou pronásledováni ve více než 130 zemích světa a k pronásledování provázenému násilím dochází v 66 zemích. Pronásledování křesťanů na Středním východě a v Severní Africe má podobu zatýkání, věznění, mučení, znásilňování a vraždění.

Irák

Více než dvě třetiny křesťanů v Iráku museli uprchnout během posledního desetiletí před rostoucím islámským násilím a před útoky na kostely a masakry křesťanů.

Sýrie

Křesťané v Sýrii jsou vystaveni rostoucímu pronásledování ze stran ozbrojených islámských skupin milicí, které se zaměřují na křesťany; loupí, znásilňují a unášejí, aby získali výkupné, a masově vyvražďují křesťany.

Ženy, které nejsou zahaleny, si zasluhují, aby byly znásilněny

Muslimský imám Hisham al-ashri veřejně vyhlásil v televizi, že ženy, které na veřejnosti nenosí hidžáb, si zasluhují, aby byly znásilněny.

Nenávist hlásaná v mešitách

Během pátečních modliteb v mešitách byla zaznamenána výzva imáma, který vyzýval muslimy, aby s křesťany neměli nic společného, protože jsou to bezvěrci.“

Imám v mešitě Sood bin Mwayi v Mokorora v Tanzánii vyhlásil, že se muslimové nemají účastnit žádných křesťanských svátků, včetně Vánoc, Velikonoc, křtů, konfirmace nebo pohřbů. „Aby vám bylo jasné, pokud pocházíte z křesťanských rodičů, ale přijali jste islám, pakliže váš rodič zemře, nepohřbívejte jej (muslimové striktně dodržují pohřební řád), ale dejte je do hrobu stejně, jako kdybyste tam uložili mrtvého psa.“ Podobné a stejně nenávistné výzvy se ozývají stále častěji během Arabského jara. Muslimští imámové vyhlásili, že křesťanské svátky jsou zakázány fatwou (fatwa= vyhlášení trestu smrti).

Křesťanská žena pobodána

Vousatý salafista (muslimové, kteří se snaží napodobovat proroka Mohameda i vzhledem) na veřejnosti pobodal křesťanskou ženu. Typické je, že egyptská policie odmítla tento veřejný útok přezkoumat nebo vyšetřit.

Egyptská rodina byla uvězněna za přijetí křesťanství

Egyptský soud odsoudil k uvěznění celou rodinu, která se obrátila ke křesťanství. I když se Nadia Mohamed Ali narodila v křesťanské rodině, konvertovala k muslimské víře, aby se mohla provdat za muslima. Po jeho smrti se vrátila zpět ke křesťanství. Když se rozhodla úředně změnit své náboženské vyznání v průkazu totožnosti, byla zatčena celá rodina. Nadia a jejích sedm dětí bylo odsouzeno k 15 letům vězení za to, že konvertovala ke křesťanství. Sedm dalších lidí obviněných z napomáhání při změně identity bylo odsouzeno k pěti letům vězení.

Neustálé útoky v Pákistánu

Křesťané v Pákistánu jsou vystaveni neustálým útokům. Muslimské skupiny přepadají křesťany na ulicích, vypalují kostely a domy křesťanů, s nožem v ruce napadají muže, ženy i děti. Bijí je klacky nebo ohrožují na životě pistolemi a automatickými zbraněmi.

Únosy

Dochází k únosům mladých křesťanských dívek, které jsou pak násilně přinuceny přijmout islám; bývají provdány za staré muže nebo jsou vydány kuplířům. Pákistánská policie odmítla učinit úřední zápis a vyšetřovat nahlášený případ únosu 15leté křesťanské dívky Asmy, která byla prodána jako prostitutka. Policejní důstojník řekl zdrceným rodičům, aby na svou dceru zapomněli a nepřidělávali problémy svým dalším dětem.

Uzbekistán

Osmdesát křesťanských vedoucích bylo zatčeno v Uzbekistánu během útoku na vzdělávací seminář, kterého se účastnili. Z nařízení soudu byly zničeny Bible a další křesťanská literatura a každý kazatel dostal od soudu pokutu ve výši větší než je jeho roční plat.

Irák

Křesťanská menšina v Iráku je vystavena neustálým útokům a zvěrstvům. Student medicíny byl zabit bombou v autě. Čtyřiapadesátileté křesťanské učitelce podřízli hrdlo. Mnozí jiní křesťané byli uneseni a zavražděni.

Turecko

V Turecku bývají často pobodáni arménští křesťané a někdy je jim na těle vyřezáno znamení kříže.

Alžír

Muslimští džihádisté v Alžírsku zajali stovky pracovníků na ropném poli. Zajatcům pak řekli, že muslimům nebude ublíženo, ale všichni západní rukojmí – „křesťané a bezvěrci“ – budou zabiti.

Hanebné mlčení

Pronásledovaní křesťané ze severní Afriky a Středního východu vyjadřují své zděšení z toho, že západní vlády k tomuto stavu většinou mlčí, i když tsunami islámské nenávisti a násilí proti křesťanům roste tam, kde se kdysi křesťanství zrodilo. Lze říci, že nejen sekulární média zklamala a nepřinášejí zprávy o těchto hrozných událostech, ale dokonce i křesťanská média mlčí. „Vaše ignorování a váš nezájem zabíjí naše lidi,“ prohlásil jeden biskup.

  • Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů. (1 K 12,26–27)

Pamatujme na pronásledované

Více než 400 milionů křesťanů v 66 zemích světa trpí náboženským pronásledováním. Přesto o této situaci téměř neslyšíme a většina církví trpící a pronásledované křesťany nepodporuje v modlitbách a také ve službě jim věnuje pramálo pozornosti.

  • Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. (Žd 13,3)

Frontline Fellowship, Cape Town, www.frontline.org 

Překlad –kas–