1. Hodně je povzbuzujte. Děti, které jejich rodiče neustále povzbuzují a zároveň podle potřeby trestají, dokážou rozlišovat mezi dobrým a špatným. (Ř 13,7)

2. Hodně si s nimi hrajte. My dospělí musíme být silní, život ale přináší mnoho problémů a děti nás potřebují vidět nejen pracovat, ale také si hrát; smát se i být vážní. Musíme o ně projevovat zájem a hrát si s nimi. (Př 17,22)

3. Hodně se modlete. Potřebujeme Boží pomoc. Mluvte s Bohem o svých dětech často. (Jk 1,5)

4. Hodně je učte. Ef 6,4: „Učení" (B21) = vkládat do mysli, budovat vnitřní přesvědčení.

5. Hodně používejte princip příčiny a následku (v případě trestů). Je to ten nejpřirozenější způsob, jak je naučit, že každý skutek má své následky. (Ga 6,7)

6. Když dětem musíte udělit tělesný trest, dělejte to s láskou, beze spěchu, s modlitbou a důkladně, abyste to nemuseli dělat často.

Z knihy Jak být dobrým rodičem (www.didasko.cz)