Z časopisu „Sword and the Trowel“ (1876)

Minimální křesťan! Kdo to je? Křesťan, který směřuje do nebe nejmenší možnou rychlostí. Křesťan, který má v úmyslu získat ze světa co nejvíc to jde – a přitom nebýt spolu se světem odsouzen. Křesťan, jehož cílem je žít tak málo křesťansky, jak jen to je možné – a stále ještě zůstat křesťanem.

Minimální křesťan přijde na ranní shromáždění a na večerní také – pokud ovšem neprší nebo není příliš teplo, příliš velká zima, pokud není moc ospalý nebo ho nebolí hlava nebo se moc nepřejedl. S úctou poslouchá kazatele, modlí se a chválí Boha. Pečlivě aplikuje Boží pravdy – někdy na sebe, mnohem častěji však na druhé.

Minimální křesťan je velmi nakloněn všem dobrým skutkům. Přeje si je dělat, ale není v jeho moci udělat jich příliš mnoho. Nedělní škola se zdá být skvělým místem – zvláště pro zanedbané a vzdorovité děti. Ale on není s to vyučovat v nějaké třídě – jeho pracovní vytížení je natolik vyčerpávající, že potřebuje den odpočinku. Kromě toho si ani nemyslí, že by byl sám kvalifikován působit jako učitel. Je zde přece tolik lidí, kteří jsou mnohem lépe připraveni na tuto důležitou službu – takže žádá o omluvení. Je velmi nakloněn domácí i zahraniční misii, i šíření letáků s evangeliem, a přispívá svou troškou – ale není vůbec schopen se aktivně zapojit do takové práce, protože jeho vlastní zájmy jsou mnohem důležitější.  Myslí si, že „dnes je všechno hrozně drahé“ – přesto ale, aby ochránil svou pověst, o niž neustále pečlivě dbá, finančně podporuje Boží dílo – vždy ovšem s mírou.

Minimální křesťan je nevyhraněný v mnoha věcech. Opera, tanec, divadlo a hraní karet, velké módní přehlídky – nic z toho mu nedělá starosti. Nevidí žádný problém v tom ani onom ani v jiných populárních povyraženích. V Bibli o tom přece nic není. Nevidí důvod, proč by křesťan nemohl tančit nebo chodit do opery. Zná několik skvělých lidí, kteří to dělají – tak to alespoň říká. Proč by to tedy neměl dělat on? Je tak blízko hranice, která odděluje lid Boží od lidí tohoto světa, že není vůbec jasné, na které straně doopravdy stojí.

Ach, můj bratře, proč zkoušíš takové věci? Dej si pozor, abys nakonec ve své snaze dostat se do nebe s minimálním množstvím křesťanství nepřišel o všechno. Abys ve snaze získat celý svět nepřišel o svou duši. Skutečná zbožnost vyžaduje sebezapření a nesení kříže – a pokud to neděláš, tvé křesťanské vyznání je falešné.