Až příliš často slýchávám: „Muži mají rádi tiché ženy.“ „Chlapci moc nemusí chytré dívky.“ „Ze vzdělaných žen mají muži strach.“

Chápu, proč věříme těmto věcem. Je to pěkný příběh. Vysvětluje, proč jsou některé ženy v hledání manžela úspěšné, a jiné ne. Jako křesťané (a jako lidé) si připadáme velmi chytří, když se nám podaří rozpoznat, co je příčinou toho, že žena zůstává svobodná, a najít na to lék. „Jsi moc tvrdohlavá.“ „Jsi moc divoká.“ „Žena by měla být nevýrazná, tichá a křehká.“

Ano, uprostřed všeho našeho diagnostikování je jednoduché opomenout skutečnost, že pokud žena nahání „strach“, není to záležitost ženského charakteru, ale mužského úhlu pohledu. Chceme, aby z žen nešel takový strach? Otázka míří na muže, kteří mají nepříjemný pocit z žen, a my jen můžeme čekat, až tito muži dospějí. Skutečná otázka, kterou si musíme položit, je: „Chceme, aby byly ženy slabé?“ A na základě Písma musí navěky znít odpověď: „To se nesmí stát.“

Silné ženy jsou pro Boží záměr v církvi stejně důležité jako silní muži. Proč?

1. Silné ženy odhalují zlé muže

Nemohu mluvit za všechny křesťanské muže, ale můžu mluvit za sebe a za mnohé muže v Bibli: zbožnost je atraktivní pro muže i pro ženy (Př 31,30). A zbožná ženskost často vyžaduje, aby žena byla silná, dokonce aby naháněla strach. Zamyslete se nad Jáel v Soudců 4. Jáelin manžel Cheber „se odloučil od Kajina“ a „postavil svůj stan až k dubu v Saananímu, který je u Kedeše“.

Když tedy Sísera, kenaanský velitel armády krále Jabína, který kraloval v Chasóru, nepřítel Božího lidu, prchal do úkrytu, vešel do Cheberova stanu, „neboť mezi chasórským králem Jabínem a domem Kénijce Chebera byl mír“ (Sd 4,17). Ale Sísera narazil ve stanu na Jáel a vychrlil na ni rozkazy: „Dej mi napít.“ „Stůj u vchodu do stanu.“ Zareagovala tak, že „se k němu přikradla a vrazila mu stanový kolík do spánku, že pronikl až do země“ (Sd 4,21). Debóra později o Jáel zpívala: „Požehnána buď nad jiné ženy Jáel… Rukou chopila stanový kolík, pravicí pádné kladivo…“ (Sd 5,24.26).

Díky Bohu, že Jáel nebyla k tomuto příteli svého vzpurného manžela mírná a submisivní a uctivá. Nebyla ušlápnutá. Silné ženy odmítají žádosti zlých mužů.

2. Silné ženy napomínají dobré muže

Když si David usmyslel, že zabije Nábala, toho neomaleného hrubiána, který byl ztělesněním naprosté mužské pošetilosti, Nábalova žena Abígajil nabídla Davidovi stovky pletenců sušených fíků, bochníků chleba a sušených hroznů. K tomu využila příležitosti, aby Davida varovala: „… ať to není pro tebe pokleskem ani výčitkou svědomí mého pána, že bezdůvodně prolil krev a že si můj pán sám pomohl“ (1S 25,31 ČSP). Jinými slovy, Abígajil ho varovala: „Buď opatrný. Nepoužij svou moc k tomu, aby ses provinil.“

David odpovídá: „… požehnán buď tvůj důvtip a požehnána ty sama, žes mě dnes zadržela, abych se nedopustil krveprolití a nepomohl si vlastní rukou“ (1S 25,33). Nábal brzy poté zemřel na infarkt. „David pak Abígajile poslal vzkaz, že si ji chce vzít za ženu“ (1S 25,39).

Davida přitahovala tato silná žena svou silou, svým napomenutím a svým charakterem. Abígajil Davidovi zkomplikovala život. A David mohl v okamžiku milosti uvidět, že Abígajil stojící v jeho cestě je pro něho darem nevinnosti. Toho dne pro sebe David hledal spásu, ale byla mu Bohem darována v Abígajil, která, ačkoliv mu byla coby jeho poddaná vydána na milost, řekla, co potřeboval slyšet.

Silné ženy napomínají dobré muže, kteří potřebují pomoc ve svých slabostech, kteří potřebují, aby jim někdo pomohl uvidět, jak být silný.

3. Silné ženy vychovávají věřící muže

V mém životě neexistuje silnější a důslednější připomínka evangelia, než je moje máma. Pavel říká něco velmi podobného o Timoteovi: „Připomínám si tvou upřímnou víru, kterou měla už tvá babička Lóis a tvá matka Euniké a kterou máš, jak jsem přesvědčen, i ty“ (2Tm 1,5).

V ideálním světě by muži i ženy stáli ve své síle bok po boku. Žijeme však ve světě, kde potřebujeme, aby silné ženy dělaly muže silnými, protože někdy prostě postrádáme muže, kteří by se o to postarali. Táta mojí maminky zemřel, když jí bylo devět, a můj vlastní táta nebyl v mém životě přítomen dost na to, aby mi byl otcem. Maminka tedy zastávala práci obou rodičů, práci dvou vychovatelů - pro nás oba, moji sestru a mě. Jsem rád stejně jako Timoteus a Pavel, že nám Bůh dal tyto dary v podobě silných žen, abychom přežili nestálou přítomnost a následky jednání „silných“ mužů.

Samozřejmě některé z těch nejzbožnějších matek mají ty nejbezbožnější děti, a naopak. Ale v době, kdy otcové často selhávají, protože svým dětem nepředávají dar víry, budoucnost často závisí na síle žen a jejich evangelizační práci.

Silné ženy vychovávají věřící muže, ať už jako děti nebo učedníky.

Krása a síla víry

Žijeme v době, kdy ženy překonávají muže v mnoha oblastech profesních i osobních schopností. A muži mají dvě možnosti – vnímat ženskou sílu jako úchvatně přitažlivou, nebo se nechat touto silou znejistit a zastrašit. Opravdoví muži milují silné ženy, protože Boží sláva je nádherná a „žena je odleskem slávy mužovy“ (1K 11,7).

Ježíši, dej mužům milost, aby vnímali krásu velkolepé ženské síly. Dej ženám houževnatost, aby zůstaly silné dostatečně dlouho, než ti správní muži z těch správných důvodů zjistí, jak jsou krásné. A pomoz mužům a ženám se zamilovat do osvědčené a pravé „víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato“ (1Pt 1,7).

Desiring God

Překlad Julie Petrecká